Välkommen!

Välkommen till Hälsingegymnasiets sida "Kemilektioner"! Jag som har gjort denna sida heter Niklas Dahrén och är utbildad gymnasielärare i kemi, biologi och idrott och hälsa. På Hälsingegymnasiet har vi valt att profilera vårt naturvetenskapsprogram mot kriminalteknik och medicin och det innebär också att kurserna Kemi 1 och Kemi 2 är uppbyggda på ett något annorlunda sätt än den traditionella undervisningen. Vi följer ämnesplanerna fullt ut men innehållet i kurserna är inriktat mot antingen kriminalteknik (Kemi 1) eller medicin (Kemi 2). Fördelen med detta är att kurserna blir lite mer intressanta för eleverna och att vi också tydligt kan vis...

Läs mer!

Mer information om:

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet är en friskola i Bollnäs kommun som startades av tre lärare år 2008. Idag erbjuder...
Läraren

Läraren

Jag som har skapat denna sida heter Niklas Dahrén och är utbildad gymnasielärare i kemi, biologi...

Kemi 1 – Kriminalteknik

Kemi 2 – Medicin

Naturvetenskaplig specialisering