Facit uppgifter NS: Block 2, del 3

Se ppt. CH3COOH + H2O à CH3COO- + H3O+           HAc + H2O à Ac- + H3O+ Se ppt. 4,85 4,77 Se nedan: Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8. (H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!) Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran oc...
More

Facit uppgifter NS: Block 2, del 1

a) 40,3 g om vi blandar till exakt 460 ml. 43,8 g NaCl behövs om vi blandar till 500 ml.b) Jag väljer att blanda till en NaCl-lösning med totalvolymen 500 ml (då blir det lite över också). Steg 1 är att räkna ut vilken massa som behövs för att få till rätt koncentration. Uträkningarna visar att 43,8 g NaCl behövs. Tillvägagångssättet: Jag väger upp all NaCl på en våg och sedan överför jag all NaCl till en 500 ml mätkolv. Jag fyller på dest. vatten till ungefär en tredjedel av volymen och ...
More

Del 1: Blocköversikt – Matris och uppgifter

Inledning  Block 3 handlar om DNA-analyser i olika syften; kriminaltekniska och medicinska DNA-analyser. Blocket består av 4 delar. I denna första del hittar du en matris som visar vad du ska kunna efter att ha gjort alla delar i blocket (i de förra blocken hade jag mindre matriser för varje del men i detta block har jag av olika anledningar valt att göra på detta sätt). Här hittar du även uppgifter som täcker in alla delar i block 3. Matris som visar vad du bör kunna efter detta block Uppg...
More

Del 2: Extrahera DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man extraherar DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser inkl. hur gelelektrofores fungerar. Extrahera DNA (inte detta läsår) Lab: Extrahera ditt eget DNA Kriminalteknisk DNA-analys  Pdf: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Ladda DNA-proverna i gelen https://www.youtube.com/watch?v=zDjjg7wbx0s  
More

Del 3: Medicinska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera cystisk fibros och sicklecellanemi. Du kommer också lära dig vad sjukdomarna innebär. Jag börjar dock med en introduktion till genetiska sjukdomar. Introduktion till genetiska sjukdomar Pdf: Introduktion till genetiska sjukdomar Film: Introduktion till genetiska sjukdomar Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys  Pdf: Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys Film: Diagnostic...
More

Del 4: PCR-metoden

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för PCR-metoden. Jag kommer förklara vad den används till och hur den fungerar. Jag kommer även gå igenom RT-PCR-metoden som är en modern variant av PCR där allt sköts i själva PCR-maskinen utan behov av extern gelelektrofores/kapillärelektrofores. Kopiera DNA med PCR-metoden Pdf: Kopiera DNA med PCR-metoden Film: Kopiera DNA med PCR-metoden   Lab. instruktioner          
More

Del 1: Organiska föreningar – Namnge och rita organiska föreningar

Inledning  I denna del kommer du få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och hur dessa namnges på ett systematiskt sätt. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organisk kemi - Rita och namnge organiska föreningar Pdf: Rita och namnge organiska föreningar Film: Rita och namnge organiska föreningar Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block ...
More

Del 2: Organiska föreningar – Kokpunkt, löslighet och isomeri

Inledning  I denna del kommer du få lära dig Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Pdf: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Film: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Organiska föreningar - Struktur- och stereoisomeri Pdf: Organiska föreningar - Struktur och stereoisomeri Film: Uppgifter att lösa    Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.s...
More