Repetition block 2

Inledning  På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. en sammanfattning över det viktigaste från block 2, du hittar en del kortfilmer och även koder till olika digitala prov. Sammanfattning Kortfilmer Kortfilm - Dipoler och dipol-dipolbindningar Kortfilm - van der Waalsbindningar Kortfilm - Vätebindningar och Hydro-FON-regeln Koder till digitala prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Bloc...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 2, del 2

1. a) En dipol är en molekyl som har en partiellt positivt laddad sida/del och en partiellt negativt laddad sida/del (ett polärt ämne). Anledningen till detta är att det har uppstått en laddningsförskjutning; det har blivit ett elektronöverskott på den ena sidan medan det har blivit ett elektronunderskott på den andra sidan. Lite extra om hur dipoler uppkommer: Om molekylen enbart innehåller 2 atomer då räcker det att det finns en polär kovalent bindning inuti molekylen. I en polär ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 4

1) Vanligt pulver: Pulvret appliceras med en pensel direkt på den yta där vi misstänker att det finns fingeravtryck. Sticky-side-pulver: Denna metod används på klistersidan av tejp (t.ex. silvertejp). Pulver och ett renande medel (Kodak Photoflo) blandas till en tunn pasta som appliceras på häftsidan med en pensel. Tio till femton sekunder efter appliceringen sköljs överflödigt pulver bort under rinnande kranvatten. Vi kan då se fingeravtrycken. Fluorescerande pulver: Först appliceras...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 5

  1) Reaktiva/energirika atomer i ett ämne har valenselektroner som är energirika. Energirika valenselektroner har mycket energi p.g.a. att de har stor förmåga till rörelse. Dessa elektroner kan därför lättare reagera med andra atomer i andra ämnen. När kemiska bindningar uppkommer sänks energin hos elektronerna eftersom elektronerna hålls på plats av fler atomkärnor (samtidigt som energi frigörs till omgivningen) och/eller förskjuts mot ”starkare” atomkärnor, vilket gör atomerna mindre ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 1

Facit 1) Protoner, neutroner och elektroner. 2) Neutronerna avskärmar protonerna från varandra och därmed stabiliserar de atomkärnan. Om det enbart skulle vara protoner så skulle protonerna repellera varandra (stöta bort) p.g.a. den positiva laddningen. 3) 4) Cl= K: 2 L: 8: M: 7 O= K: 2 L: 6 Mg= K: 2 L: 8 M: 2 Li= K: 2 L: 1 5) Avge valenselektroner, ta emot valenselektroner eller dela på valenselektroner. 6) Natriumatomen kan avge sin enda valenselektron till fluoratome...
More

Eget fördjupningsarbete

Inledning Under kursens gång ska du jobba med ett fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet ska presenteras i form av en vetenskaplig rapport + en muntlig presentation inkl. en powerpoint. Du väljer själv vad du vill fördjupa dig inom, men det måste finnas en koppling till antingen medicin eller kriminalteknik. Kriterium: Arbetet måste ha en tydlig inriktning mot medicin (fysiologi, cellbiologi, anatomi, idrottsmedicin, träningslära, läkemedel, sjukdomar, behandlingar etc.) eller kriminalt...
More

Del 1: Repetition av kemiska beräkningar

Inledning  I denna del repeterar vi dom viktigaste kemiska beräkningarna från kursen Kemi 1. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 1 Beräkna molekyl- och formelmassa Film: Beräkna molekyl- och formelmassa https://youtu.be/BeK3mdMODDk PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet Film: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet https://youtu.be/N3vcFsLVnZU PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och...
More

Del 2: Lab. utrustning, säkerhet och mikropipettering

Inledning  I denna del får du lära dig namnen på den vanligaste lab. utrustning du kommer i kontakt med på ett labb. Du får lära dig vilka riskerna som finns med att jobba i ett labb och vilka säkerhetsregler som gäller i skolans labb. Du får även lära dig ingående om tekniken vid mikropipettering. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 2 Lab. utrustning och säkerhet vid laborationer PDF: Kemistens vanligaste arbetsredskap - del 1 PDF: Kemistens vanli...
More

Del 1: Fördjupningsarbete

Inledning  En stor del av detta block går ut på att fördjupa sig i ett valfritt ämne inom kriminaltekniken och sedan skriva en uppsats resp. göra en powerpointpresentation som ska presenteras för en grupp andra elever. Välj en kriminalteknisk metod som du vill lära dig mer om. Här är olika förslag: Brottsplatsundersökning. En specifik fingeravtrycksmetod. Rättsentomologi. Rättsantropologi. Droganalyser eller analys av explosiva ämnen med GC-MS och/eller HPLC-MS. DNA-analys med ...
More