Facit uppgifter NS: Block 2, del 1

a) 40,3 g om vi blandar till exakt 460 ml. 43,8 g NaCl behövs om vi blandar till 500 ml.b) Jag väljer att blanda till en NaCl-lösning med totalvolymen 500 ml (då blir det lite över också). Steg 1 är att räkna ut vilken massa som behövs för att få till rätt koncentration. Uträkningarna visar att 43,8 g NaCl behövs. Tillvägagångssättet: Jag väger upp all NaCl på en våg och sedan överför jag all NaCl till en 500 ml mätkolv. Jag fyller på dest. vatten till ungefär en tredjedel av volymen och ...
More

Del 4: Titrering och spektrofotometri

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur vi kan bestämma koncentrationen av olika ämnen (gifter, droger, läkemedel etc.) med hjälp av två vanliga analytiska metoder; titrering resp. UV/Vis-spektrofotometri. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 4 Beräkna koncentrationen med hjälp av titrering Film: Titrering del 1 - Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering https://youtu.be/4nh1RPELeXE?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv ...
More

Del 4: Elektrokemi – Spänningsserien och galvaniska element

Inledning  I denna del kommer jag introducera Matris som visar vad du bör kunna efter denna del    Elektrokemiska spänningsserien  Pdf: Elektrokemiska spänningsserien Film: Elektrokemiska spänningsserien https://www.youtube.com/watch?v=FnCRkT_77Ck Pdf: Galvaniska element Film: Galvaniska element (Ingen film finns inspelad) Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block 3, del 1...
More

Del 1: Blocköversikt – Matris och uppgifter

Inledning  Block 3 handlar om DNA-analyser i olika syften; kriminaltekniska och medicinska DNA-analyser. Blocket består av 4 delar. I denna första del hittar du en matris som visar vad du ska kunna efter att ha gjort alla delar i blocket (i de förra blocken hade jag mindre matriser för varje del men i detta block har jag av olika anledningar valt att göra på detta sätt). Här hittar du även uppgifter som täcker in alla delar i block 3. Matris som visar vad du bör kunna efter detta block Uppg...
More

Del 2: Extrahera DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man extraherar DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser inkl. hur gelelektrofores fungerar. Extrahera DNA  Lab: Extrahera ditt eget DNA Kriminalteknisk DNA-analys  Pdf: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Ladda DNA-proverna i gelen https://www.youtube.com/watch?v=zDjjg7wbx0s  
More

Del 3: Medicinska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera cystisk fibros och sicklecellanemi. Du kommer också lära dig vad sjukdomarna innebär. Jag börjar dock med en introduktion till genetiska sjukdomar. Introduktion till genetiska sjukdomar Pdf: Introduktion till genetiska sjukdomar Film: Introduktion till genetiska sjukdomar Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys  Pdf: Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys Film: Diagnostic...
More

Del 4: PCR-metoden

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för PCR-metoden. Jag kommer förklara vad den används till och hur den fungerar. Jag kommer även gå igenom RT-PCR-metoden som är en modern variant av PCR där allt sköts i själva PCR-maskinen utan behov av extern gelelektrofores/kapillärelektrofores. Kopiera DNA med PCR-metoden Pdf: Kopiera DNA med PCR-metoden Film: Kopiera DNA med PCR-metoden   Lab. instruktioner          
More

Del 1: Organiska föreningar – Namnge och rita organiska föreningar

Inledning  I denna del kommer du dels få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och deras funktionella grupper och dels hur du går tillväga när du ska namnge och rita dessa organiska föreningar på ett systematiskt/rationellt sätt. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 3, del 1 Organisk kemi - Rita och namnge organiska föreningar PDF: En översikt över organiska föreningar PDF: Namnge och rita organiska föreningar - del 1  PDF: Namnge...
More

Del 2: Organiska föreningar – Isomeri, kokpunkt och löslighet

Inledning  I denna del kommer du få lära dig olika typer av isomeri som förekommer hos olika organiska föreningar.  Du kommer även få lära dig vad som påverkar kopunkten och lösligheten hos olika organiska föreningar. För att förstå varför vissa ämnen löser sig i t.ex. vatten och varför vissa ämnen inte gör det så kommer vi även gå in på vad som menas med polära och opolära ämnen och lösningsmedel. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del  PDF: Matris block 3, del 2 Organiska före...
More