Del 4: Spänningsserien och galvaniska element

Inledning  I denna del kommer jag introducera Matris som visar vad du bör kunna efter denna del    Elektrokemiska spänningsserien  Pdf: Elektrokemiska spänningsserien Film: Elektrokemiska spänningsserien https://www.youtube.com/watch?v=FnCRkT_77Ck Pdf: Galvaniska element Film: Galvaniska element (Ingen film finns inspelad) Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block 3, del 1...
More

Del 1: Blocköversikt – Matris och uppgifter

Inledning  Block 3 handlar om DNA-analyser i olika syften; kriminaltekniska och medicinska DNA-analyser. Blocket består av 4 delar. I denna första del hittar du en matris som visar vad du ska kunna efter att ha gjort alla delar i blocket (i de förra blocken hade jag mindre matriser för varje del men i detta block har jag av olika anledningar valt att göra på detta sätt). Här hittar du även uppgifter som täcker in alla delar i block 3. Matris som visar vad du bör kunna efter detta block Uppg...
More

Del 2: Extrahera DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man extraherar DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser inkl. hur gelelektrofores fungerar. Extrahera DNA (inte detta läsår) Lab: Extrahera ditt eget DNA Kriminalteknisk DNA-analys  Pdf: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Ladda DNA-proverna i gelen https://www.youtube.com/watch?v=zDjjg7wbx0s  
More

Del 3: Medicinska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera cystisk fibros och sicklecellanemi. Du kommer också lära dig vad sjukdomarna innebär. Jag börjar dock med en introduktion till genetiska sjukdomar. Introduktion till genetiska sjukdomar Pdf: Introduktion till genetiska sjukdomar Film: Introduktion till genetiska sjukdomar Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys  Pdf: Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys Film: Diagnostic...
More

Del 4: PCR-metoden

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för PCR-metoden. Jag kommer förklara vad den används till och hur den fungerar. Jag kommer även gå igenom RT-PCR-metoden som är en modern variant av PCR där allt sköts i själva PCR-maskinen utan behov av extern gelelektrofores/kapillärelektrofores. Kopiera DNA med PCR-metoden Pdf: Kopiera DNA med PCR-metoden Film: Kopiera DNA med PCR-metoden   Lab. instruktioner          
More

Del 1: Organiska föreningar – Namnge och rita organiska föreningar

Inledning  I denna del kommer du få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och hur dessa namnges på ett systematiskt sätt. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organisk kemi - Rita och namnge organiska föreningar Pdf: Rita och namnge organiska föreningar Film: Rita och namnge organiska föreningar Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block ...
More

Del 2: Organiska föreningar – Kokpunkt, löslighet och isomeri

Inledning  I denna del kommer du få lära dig Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Pdf: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Film: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Organiska föreningar - Struktur- och stereoisomeri Pdf: Organiska föreningar - Struktur och stereoisomeri Film: Uppgifter att lösa    Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.s...
More

Del 3: Kemiska beräkningar

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden  Pdf: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden Film: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden https://youtu.be/WfN0LmBgBo4?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv Beräkningar med massa och utbyte Pdf: Beräkningar med massa och utbyte Film: Beräkningar med massa och ...
More

Del 3: Kemiska reaktioner

Inledning  I denna del får du lära dig vad som menas med en kemisk reaktion och vad som påverkar den kemiska reaktionshastigheten. Jag kommer även gå igenom och förklara olika typer av reaktionsmekanismer. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Kemiska reaktioner Reaktionshastigheter Reaktionsmekanismer   Pdf: Film: Uppgifter att lösa     
More

Del 1: Bered och späd lösningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) av en lösning med en bestämd koncentration. Jag kommer även redogöra för spädning av lösningar inkl. tillvägagångssättet vid beredning av en spädningsserie. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Bered en lösning Pdf: Bered en lösning med en bestämd koncentration Film: Bered en lösning med en bestämd koncentration https://www.youtube.com/watch?v=x5awNP64GKY Späd ...
More