Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 4

1) Vanligt pulver: Pulvret appliceras med en pensel direkt på den yta där vi misstänker att det finns fingeravtryck. Sticky-side-pulver: Denna metod används på klistersidan av tejp (t.ex. silvertejp). Pulver och ett renande medel (Kodak Photoflo) blandas till en tunn pasta som appliceras på häftsidan med en pensel. Tio till femton sekunder efter appliceringen sköljs överflödigt pulver bort under rinnande kranvatten. Vi kan då se fingeravtrycken. Fluorescerande pulver: Först appliceras...
More

Repetition inför kursprovet

Mindmap - Kemins grunder Mindmap - Kemiska bindningar   Mindmap - Kemiska beräkningar Mindmap - Kemiska reaktioner   Koder till digitala prov (obs. det finns inte digitala prov till alla delar): Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Prov på hela kursen förutom beräkningar (50 frågor): 1XD8P-QP2TB Block 1, del 1: 19YMR-XD2UD Block 1, del 2: 1K5IE-Y12UC Block 1, del 1-2: 1YKZG-PS382 (50 frågor på max 45 min!) ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 5

  1) Reaktiva/energirika atomer i ett ämne har valenselektroner som är energirika. Energirika valenselektroner har mycket energi p.g.a. att de har stor förmåga till rörelse. Dessa elektroner kan därför lättare reagera med andra atomer i andra ämnen. När kemiska bindningar uppkommer sänks energin hos elektronerna eftersom elektronerna hålls på plats av fler atomkärnor (samtidigt som energi frigörs till omgivningen) och/eller förskjuts mot ”starkare” atomkärnor, vilket gör atomerna mindre ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 1

Facit 1) Protoner, neutroner och elektroner. 2) Neutronerna avskärmar protonerna från varandra och därmed stabiliserar de atomkärnan. Om det enbart skulle vara protoner så skulle protonerna repellera varandra (stöta bort) p.g.a. den positiva laddningen. 3) 4) Cl= K: 2 L: 8: M: 7 O= K: 2 L: 6 Mg= K: 2 L: 8 M: 2 Li= K: 2 L: 1 5) Avge valenselektroner, ta emot valenselektroner eller dela på valenselektroner. 6) Natriumatomen kan avge sin enda valenselektron till fluoratome...
More

Eget fördjupningsarbete

Inledning Under kursens gång ska du jobba med ett fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet ska presenteras i form av en vetenskaplig rapport + en muntlig presentation inkl. en powerpoint. Du väljer själv vad du vill fördjupa dig inom, men det måste finnas en koppling till antingen medicin eller kriminalteknik. Kriterium: Arbetet måste ha en tydlig inriktning mot medicin (fysiologi, cellbiologi, anatomi, idrottsmedicin, träningslära, läkemedel, sjukdomar, behandlingar etc.) eller kriminalt...
More

Del 1: Repetition av kemiska beräkningar

Inledning  I denna del repeterar vi dom viktigaste kemiska beräkningarna från kursen Kemi 1. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 1 Beräkna molekyl- och formelmassa Film: Beräkna molekyl- och formelmassa https://youtu.be/BeK3mdMODDk PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet Film: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet https://youtu.be/N3vcFsLVnZU PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och...
More