Del 1: Skelett, leder och rättsantropologi

Inledning I denna del får du lära dig de latinska namnen på kroppens viktigaste skelettben och hur kroppens viktigaste leder är uppbyggda. Du får även lära dig grundläggande rättsantropologi. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - NS, block 1, del 1 Kroppens skelettben  Film: Kroppens skelettben PDF: Kroppens skelettben Film: Kroppens leder PDF: Kroppens leder Film: Rättsantropologi (obs. gammal inspelning jämfört med pdf-filen) https://youtu.be/SZPWI_Yed...
More

Del 2: Skelettmuskler – ursprung, fäste och funktion

Inledning I den här delen får du lära dig kroppens viktigaste skelettmuskler och hur dessa fungerar. Du får lära dig musklernas latinska namn och deras ursprung, fäste och funktion. Vidare får du lära dig olika läges- och rörelsebegrepp som är viktiga att kunna när man ska beskriva hur musklerna fungerar. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del  PDF: Matris - NS, block 1, del 2 Läges- och rörelsebegrepp Film: Anatomiska läges- och rörelsebegrepp https://youtu.be/NCrZ-7geNLA PD...
More

Del 3: Skelettmuskler – uppbyggnad, arbetssätt och kontraktion

 Inledning I denna del får du lära dig hur en skelettmuskel är uppbyggd inkl. strukturen av och innehållet i en skelettmuskelcell (muskelfiber). Du får även lära dig musklernas arbetssätt (t.ex. koncentriskt och excentrisk) och kortfattat skelettmusklernas generella funktioner (i del 3 fick du lära dig varje muskels specifika funktion). Till sist får du veta hur en muskelkontraktion går till. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del  PDF: Matris NS - Block 1, del 3 Skelettmusklern...
More

Del 4: Rörelseanalys

Inledning I denna del ska ni lära er hur man genomför rörelseanalyser av olika styrkeövningar (eller av andra rörelser). Denna del bygger på övriga delar. I de tidigare delarna har ni lärt er namnet på olika leder, olika typ er av ledrörelser, namnet på olika muskler och vart musklerna är belägna och vilka olika funktioner musklerna har. Genom att genomföra rörelseanalyserna i denna del så får ni se om ni har förstått hur allt hänger ihop (helheten). Här nedan finns 2 övningsdokument med olika ...
More