Del 1: Introduktion till diabetes mellitus

Inledning  I denna del kommer jag introducera sjukdomen "Diabetes mellitus" och framförallt de vanligaste formerna typ 1 och typ 2. Jag kommer på ett ganska översiktligt sätt redogöra för orsaker, konsekvenser och behandling och jag kommer jämföra typ 1 och typ 2 med varandra. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 2, block 1, del 1 Introduktion till diabetes mellitus Kortfilmer  Film: Introduktion till diabetes mellitus (ingen film är inspelad än) PDF: ...
More

Del 2: Kolhydrater och blodsockerregleringen

Inledning  I denna del kommer jag redogöra för hur vårt blodsocker regleras med hjälp av hormonerna insulin och glukagon. Jag kommer även redogöra för olika typer av kolhydrater och hur dessa påverkar blodsockret. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 2, block 1, del 2   Blodsockerregleringen Film: Blodsockret regleras av insulin och glukagon https://www.youtube.com/watch?v=BMRu0k12Jhk PDF: Blodsockret regleras av insulin och glukagon   Olik...
More

Del 3: Diagnosticera diabetes mellitus

Inledning  I denna del kommer jag först gå igenom hur man kan diagnosticera diabetes mellitus med hjälp av tre olika tester; fasteglukos, OGTT och HbA1c. Dessa tester avslöjar dock inte om personen har diabets typ 1 eller typ 2. Jag kommer därför också förklara hur vi med hjälp av ett ELISA-test kan ta reda på om personen har diabetes typ 1 eller inte. Om ELISA-testet ger ett positivt utslag, då vet vi att personen lider av diabetes typ 1. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del P...
More

Del 4: Insulin och andra proteiners uppbyggnad

Inledning  I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda. Eftersom fokus i detta block är på diabetes så kommer jag givetvis även redogöra för insulinets uppbyggnad. Jag kommer även på ett ganska översiktligt sätt beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes! Matris som visar vad du bör k...
More