Del 1: Syntes av insulin och andra proteiner

Inledning  I denna del kommer jag dels redogöra för hur proteiner i allmänhet tillverkas i cellen med hjälp av de båda processerna "transkriptionen" och "translationen" och sedan mer specifikt hur proteinet insulin tillverkas. Insulin tillverkas på samma sätt som övriga proteiner med hjälp av transkriptionen och translationen men innan insulinet är ett färdigt insulinprotein så krävs det en del modifieringar och det är just dessa modifieringar som jag redogör extra noggrant för. För att förstå ...
More

Del 2: Insulin, bukfetma och insulinresistens

Inledning  Det främsta syftet med denna del är att ge en förståelse över hur insulinresistens uppkommer i kroppens celler och den koppling som finns mellan bukfetma och insulinresistens. Jag börjar dock med en fördjupad redogörelse över insulinets aktivering av GLUT4 och sänkning av blodsockret eftersom det krävs lite djupare kunskaper om den signaltransduktion som insulinet åstadkommer i cellen om vi sedan ska förstå hur insulinresistens uppkommer. Efter det förklarar jag vad som menas med fet...
More

Del 3: Fettsyror och insulinresistens

Inledning  I denna sista del i block 2 kommer ni få lära er en hel del om de olika typer av fettsyror som finns i våra kroppar och den koppling som finns mellan vissa fettsyror och insulinresistens. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 2, block 2, del 3 Olika typer av fettsyror  Film: Olika typer av fettsyror - del 1 https://youtu.be/2fDlODSLXjw PDF: Olika typer av fettsyror - del 1 Film: Olika typer av fettsyror - del 2 https://youtu.be/_W0YRX2vdWc PD...
More