Del 1: Repetition av kemiska beräkningar

Inledning  I denna del repeterar vi dom viktigaste kemiska beräkningarna från kursen Kemi 1. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 1 Beräkna molekyl- och formelmassa Film: Beräkna molekyl- och formelmassa https://youtu.be/BeK3mdMODDk PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet Film: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet https://youtu.be/N3vcFsLVnZU PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och...
More

Del 2: Lab. utrustning, säkerhet och mikropipettering

Inledning  I denna del får du lära dig namnen på den vanligaste lab. utrustning du kommer i kontakt med på ett labb. Du får lära dig vilka riskerna som finns med att jobba i ett labb och vilka säkerhetsregler som gäller i skolans labb. Du får även lära dig ingående om tekniken vid mikropipettering. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 2 Lab. utrustning och säkerhet vid laborationer PDF: Kemistens vanligaste arbetsredskap - del 1 PDF: Kemistens vanli...
More

Del 3: Bered och späd lösningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) av en lösning med en bestämd koncentration. Jag kommer även redogöra för spädning av lösningar inkl. tillvägagångssättet vid beredning av en spädningsserie. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 3 Bered en lösning Film: Bered en lösning med en bestämd koncentration https://www.youtube.com/watch?v=x5awNP64GKY PDF: Bered en lösning med en b...
More

Del 4: Titrering och spektrofotometri

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur vi kan bestämma koncentrationen av olika ämnen (gifter, droger, läkemedel etc.) med hjälp av två vanliga analytiska metoder; titrering resp. UV/Vis-spektrofotometri. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 2, del 4 Beräkna koncentrationen med hjälp av titrering Film: Titrering del 1 - Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering https://youtu.be/4nh1RPELeXE?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv ...
More