Del 1: Blocköversikt – Matris och uppgifter

Inledning  Block 3 handlar om DNA-analyser i olika syften; kriminaltekniska och medicinska DNA-analyser. Blocket består av 4 delar. I denna första del hittar du en matris som visar vad du ska kunna efter att ha gjort alla delar i blocket (i de förra blocken hade jag mindre matriser för varje del men i detta block har jag av olika anledningar valt att göra på detta sätt). Här hittar du även uppgifter som täcker in alla delar i block 3. Matris som visar vad du bör kunna efter detta block Uppg...
More

Del 2: Extrahera DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man extraherar DNA och utför kriminaltekniska DNA-analyser inkl. hur gelelektrofores fungerar. Extrahera DNA  Lab: Extrahera ditt eget DNA Kriminalteknisk DNA-analys  Pdf: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Kriminalteknisk DNA-analys Film: Ladda DNA-proverna i gelen https://www.youtube.com/watch?v=zDjjg7wbx0s  
More

Del 3: Medicinska DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera cystisk fibros och sicklecellanemi. Du kommer också lära dig vad sjukdomarna innebär. Jag börjar dock med en introduktion till genetiska sjukdomar. Introduktion till genetiska sjukdomar Pdf: Introduktion till genetiska sjukdomar Film: Introduktion till genetiska sjukdomar Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys  Pdf: Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys Film: Diagnostic...
More

Del 4: PCR-metoden

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för PCR-metoden. Jag kommer förklara vad den används till och hur den fungerar. Jag kommer även gå igenom RT-PCR-metoden som är en modern variant av PCR där allt sköts i själva PCR-maskinen utan behov av extern gelelektrofores/kapillärelektrofores. Kopiera DNA med PCR-metoden Pdf: Kopiera DNA med PCR-metoden Film: Kopiera DNA med PCR-metoden   Lab. instruktioner          
More