Del 1: Organiska föreningar – Namnge och rita organiska föreningar

Inledning  I denna del kommer du få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och hur dessa namnges på ett systematiskt sätt. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organisk kemi - Rita och namnge organiska föreningar Pdf: Rita och namnge organiska föreningar Film: Rita och namnge organiska föreningar Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block ...
More

Del 2: Organiska föreningar – Kokpunkt, löslighet och isomeri

Inledning  I denna del kommer du få lära dig Matris som visar vad du bör kunna efter denna del   Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Pdf: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Film: Organiska föreningar - Kokpunkter och löslighet Organiska föreningar - Struktur- och stereoisomeri Pdf: Organiska föreningar - Struktur och stereoisomeri Film: Uppgifter att lösa    Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.s...
More