Del 1: Introduktion till genetik och medicinsk genetik

Inledning  Medicinsk genetik – del 1: Introduktion till genetik och medicinsk genetik Medicinsk genetik – del 2: Uppkomst och nedärvning av genetiska sjukdomar Medicinsk genetik – del 3: Könsbunden nedärvning av färgblindhet och blödarsjuka Medicinsk genetik – del 4: Tolka genetiska släkttavlor (pedigreen) Uppgifter: NS, block 3, del 1 Uppgifter - Genetiska släkttavlor
More

Del 2: Genetiska sjukdomar och kromosomavvikelser

Inledning  Medicinsk genetik – del 5: Huntingtons sjukdom, sicklecellanemi och cystisk fibros Medicinsk genetik – del 6: Kromosomavvikelser Uppgifter: NS, block 3, del 2   Youtubeklipp och artiklar om sicklecellanemi och cystisk fibros Sicklecellanemi: https://www.youtube.com/watch?v=tz--EMZuGCE https://www.youtube.com/watch?v=KvHUwdt7wLI https://www.youtube.com/watch?v=9AHFHleYwdU https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/hematologi/patientinformation/anemier/...
More

Del 3: DNA-analyser och PCR-metoden

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur DNA-analyser går till och fungerar, hur DNA-sekvenser kan kopieras med hjälp av PCR-metoden, hur man med hjälp av DNA-analyser kan diagnosticera genetiska sjukdomar som cystisk fibros och sicklecellanemi, hur ett faderskapstest går till samt hur en kriminalteknisk DNA-analys fungerar. Introduktion till DNA-analys med PCR och gelelektrofores DNA-analyser: Introduktion till DNA-analys med PCR och gelelektrofores DNA-analyser: Kopiera ...
More