Del 2: Genetiska sjukdomar och kromosomavvikelser

Inledning    Youtubeklipp och artiklar om sicklecellanemi och cystisk fibros Sicklecellanemi: https://www.youtube.com/watch?v=KvHUwdt7wLI https://www.youtube.com/watch?v=9AHFHleYwdU https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/hematologi/patientinformation/anemier/sicklecellanemi/ http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/03/Sicklecellanemi-ger-skiftande-symtombild-och-hog-morbiditet/ Cystisk fibros: https://www.youtube.com/watch?v=FMAO...
More