Del 1: Organiska föreningar – Namnge och rita organiska föreningar

Inledning  I denna del kommer du dels få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och deras funktionella grupper och dels hur du går tillväga när du ska namnge och rita dessa organiska föreningar på ett systematiskt/rationellt sätt. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 3, del 1 Organisk kemi - Rita och namnge organiska föreningar PDF: En översikt över organiska föreningar PDF: Namnge och rita organiska föreningar - del 1  PDF: Namnge...
More

Del 2: Organiska föreningar – Isomeri, kokpunkt och löslighet

Inledning  I denna del kommer du få lära dig olika typer av isomeri som förekommer hos olika organiska föreningar.  Du kommer även få lära dig vad som påverkar kopunkten och lösligheten hos olika organiska föreningar. För att förstå varför vissa ämnen löser sig i t.ex. vatten och varför vissa ämnen inte gör det så kommer vi även gå in på vad som menas med polära och opolära ämnen och lösningsmedel. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del  PDF: Matris block 3, del 2 Organiska före...
More

Del 3: Kemiska reaktioner

Inledning  I denna del får du lära dig vad som menas med en kemisk reaktion och vad som påverkar den kemiska reaktionshastigheten. Jag kommer även gå igenom och förklara olika typer av reaktionsmekanismer. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Kemiska reaktioner och reaktionshastigheten PDF: Kemiska reaktioner och reaktionshastigheten Reaktionsmekanismer PDF: Reaktionsmekanismer Uppgifter att lösa  Uppgifter, block 3, del 3  
More

Del 4: Syror, baser och kemiska jämvikter

Inledning  I denna del får du lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner. Vi kommer bland annat gå igenom syra-basjämvikter och därför börjar vi hela avsnittet med en repetition av vad syror och baser egentligen är. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Syror, baser och pH-värde  PDF: Syror, baser och pH-värde Jämviktsreaktioner och kemisk jämvikt PDF: Kemisk jämvikt Uppgifter att lösa  Uppgifter block 3, del 4 Facit bloc...
More