Del 1: Fördjupningsarbete

Inledning  En stor del av detta block går ut på att fördjupa sig i ett valfritt ämne inom kriminaltekniken och sedan skriva en uppsats resp. göra en powerpointpresentation som ska presenteras för en grupp andra elever. Välj en kriminalteknisk metod som du vill lära dig mer om. Här är olika förslag: Brottsplatsundersökning. En specifik fingeravtrycksmetod. Rättsentomologi. Rättsantropologi. Droganalyser eller analys av explosiva ämnen med GC-MS och/eller HPLC-MS. DNA-analys med ...
More

Del 2: Fingeravtrycksanalyser

Inledning Genom kriminalteknikens historia har många olika fingeravtrycksanalyser (fingeravtrycksmetoder) utvecklats eftersom en och samma analys inte fungerar optimalt på alla typer av material.  Jag kommer här redogöra för några av de viktigaste och vanligaste analyserna och framförallt kommer jag ge fördjupad information om kemin bakom fingeravtrycksanalyserna. De två första filmerna ger en introduktion till vad fingeravtryck egentligen är och olika fingeravtrycksanalyser. I de övriga filmer...
More

Del 3: Blodanalyser och rättsantropologi

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur kriminaltekniska blodanalyser utförs; hur vi kan upptäcka osynligt blod med luminoltestet och hur vi kan ta reda på att det synliga blodet verkligen är blod med hjälp av Kastley-Meyer-testet. I denna del ingår även hur man med hjälp av rättsantropologiska metoder kan undersöka upphittade skelettdelar och ta reda på faktorer som t.ex. ålder, kön och kroppslängd. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Kriminaltekniska blodanalyser Pd...
More