Del 1: Atomens uppbyggnad och materia

Inledning  I denna första del i block 1 får du information om hur atommodellen har utvecklats genom tiderna och hur den ser ut idag. Du får även lära dig vad materia är och hur materia kan indelas. Förmodligen (eller förhoppningsvis!) känner du igen det mesta från grundskolan. Den första undervisningsfilmen, som handlar om atommodellens utveckling, är gjord av Magnus Ehinger som är giganten på youtube när det gäller undervisningsfilmer i kemi. Magnus förklarar hur den nuvarande atommodellen har...
More

Del 2: Periodiska systemet

Inledning  I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. Jag kommer t.ex. visa hur olika ämnens elektronkonfiguration, atomradie, atomnummer, masstal och atommassa kan bestämmas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även introducera begreppet "isotop". Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 1, block 1, del 2 Introduktion till d...
More

Del 3: Beräkningar av massa, masshalt och volymhalt

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassan och formelmassan kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet (vilket jag också berörde lite lätt i del 2). Jag kommer även visa hur beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet utförs. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 1, block 1, del 3 Beräkna molekyl- och formelmassa Film: Beräkna molekyl- och formelmassa PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa Beräkningar med masshalt, volymhalt...
More

Del 4: Fingeravtrycksanalyser

Superlim
Inledning Genom kriminalteknikens historia har många olika fingeravtrycksanalyser (fingeravtrycksmetoder) utvecklats eftersom en och samma analys inte fungerar optimalt på alla typer av material.  Jag kommer här redogöra för några av de viktigaste och vanligaste analyserna och framförallt kommer jag ge fördjupad information om kemin bakom fingeravtrycksanalyserna. De två första filmerna ger en introduktion till vad fingeravtryck egentligen är och olika fingeravtrycksanalyser. I de övriga filmer...
More

Del 5: Introduktion till kemisk bindning

Inledning  I denna del kommer jag introducera begreppet kemisk bindning och förklara vad det innebär. För att förstå kemisk bindning så är det viktigt att förstå begreppet elektronegativitet. Jag tog upp det begreppet redan i del 4, men jag har med det även i denna del eftersom jag anser att det är så pass viktigt. Jag kommer även redogöra för olika typer av kovalenta bindningar, elektronformler, jonbindningar, metallbindningar m.m. Kemisk bindning förklarar olika ämnens egenskaper och utgör gr...
More

Repetition block 1

Inledning  På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. en mindmap med viktiga begrepp, kortfilmer och koder till digitala prov. Mindmap    Kortfilmer Kortfilm – Olika typer av kovalenta bindningar Kortfilm – Elektronegativitet Kortfilm – Jonföreningar och  jonbindningar Kortfilm – Jonföreningarnas egenskaper Kortfilm – Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning Koder till digitala prov Skapa en användare och logga sedan in ...
More