Del 1: Atomens uppbyggnad och materia

Inledning  I denna första del i block 1 får du information om hur atommodellen har utvecklats genom tiderna och hur den ser ut idag, du får lära dig om elektronkonfiguration, ädelgasstruktur och indelningen av materia. Förmodligen (eller förhoppningsvis!) känner du igen det mesta från grundskolan. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 1, block 1, del 1 Atommodellens historia och atomens uppbyggnad Film: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad https://youtu...
More

Del 2: Periodiska systemet och isotoper

Inledning  I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. Jag kommer t.ex. visa hur olika ämnens elektronkonfiguration, atomradie, atomnummer, masstal och atommassa kan bestämmas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även introducera begreppet "isotop". Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 1, block 1, del 2 Atomnummer, masstal, iso...
More

Del 3: Beräkningar av massa, masshalt och volymhalt

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassan och formelmassan kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet (vilket jag också berörde lite lätt i del 2). Jag kommer även visa hur beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet utförs. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris - Kemi 1, block 1, del 3 Beräkna molekyl- och formelmassa Film: Beräkna molekyl- och formelmassa PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa Beräkningar med masshalt, volymhalt...
More

Del 4: Introduktion till kemisk bindning

Inledning  I denna del kommer jag introducera begreppet kemisk bindning och förklara vad det innebär. För att förstå kemisk bindning så är det viktigt att förstå begreppet elektronegativitet. Jag tog upp det begreppet redan i del 4, men jag har med det även i denna del eftersom jag anser att det är så pass viktigt. Jag kommer även redogöra för olika typer av kovalenta bindningar, elektronformler, jonbindningar, metallbindningar m.m. Kemisk bindning förklarar olika ämnens egenskaper och utgör gru...
More

Repetition block 1

Inledning På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. en mindmap med de viktigaste begreppen, kortfilmer och koder till olika digitala prov. Mindmap  Mindmap - Block 1 Mindmap - Översikt över jonföreningar Kortfilmer (och några andra viktiga filmer) Del 1: Kortfilm: Atommodellens historia och atomens uppbyggnad Kortfilm: Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur  Kortfilm: Materia och aggregationsformer Del 2: Kortfilm: Atomnummer, masstal, isotoper o...
More