Del 1: Introduktion till kemiska reaktioner

Inledning  I denna del kommer jag förklara vad exoterma och endoterma reaktioner innebär (jag kommer dock lägga mest fokus på exoterma reaktioner). I denna del går jag även igenom hur du skriver och balanserar reaktionsformler. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Exoterma och endoterma reaktioner  Pdf: Exoterma och endoterma reaktioner Film: Exoterma och endoterma reaktioner Att skriva och balansera reaktionsformler Pdf: Att skriva och balansera reaktionsformler Film:...
More

Del 2: Redoxreaktioner och oxidationstal

Inledning  I denna del kommer jag introducera något som kallas för redoxreaktioner och en förståelse för denna typ av reaktioner är mycket viktig för att du ska förstå de övriga delarna av blocket. Nästan alla kemiska reaktioner som sker, inklusive vanliga förbränningar och explosioner av bomber, är redoxreaktioner. Det är även redoxreaktioner som sker när vi genomför olika blodanalyser på en brottsplats. Och för att du ska kunna läsa denna text krävs det att det sker redoxreaktioner i datorns ...
More

Del 3: Blod- och DNA-analyser

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur man genomför enklare blodanalyser för att hitta osynligt blod på en brottsplats och för att identifiera om det är riktigt blod som har hittats. Jag kommer även gå igenom hur en kriminalteknisk DNA-analys genomförs och teorin bakom metoden. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Detektera osynligt blod med luminoltest Pdf: Detektera osynligt blod med luminoltestet Film: Detektera osynligt blod med luminoltestet https://youtu.be/...
More

Del 4: Spänningsserien och galvaniska element

Inledning  I denna del kommer jag introducera Matris som visar vad du bör kunna efter denna del    Elektrokemiska spänningsserien  Pdf: Elektrokemiska spänningsserien Film: Elektrokemiska spänningsserien https://www.youtube.com/watch?v=FnCRkT_77Ck Pdf: Galvaniska element Film: Galvaniska element (Ingen film finns inspelad) Uppgifter att lösa  Kod till självrättande prov Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Block 3, del 1...
More