Del 1: Introduktion till kemiska reaktioner

Inledning  I denna del kommer jag förklara vad exoterma och endoterma reaktioner innebär (jag kommer dock lägga mest fokus på exoterma reaktioner). I denna del går jag även igenom hur du skriver och balanserar reaktionsformler och hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del PDF: Matris, block 3, del 1 Exoterma och endoterma reaktioner  Film: Exoterma och endoterma reaktioner (INGEN FILM INSPELAD)  PDF: Exoterma och endoterma reaktio...
More

Del 2: Redoxreaktioner och syra-basreaktioner

Inledning  I denna del kommer jag introducera något som kallas för redoxreaktioner och en förståelse för denna typ av reaktioner är mycket viktig för att du ska förstå de övriga delarna av blocket. Nästan alla kemiska reaktioner som sker, inklusive vanliga förbränningar och explosioner av bomber, är redoxreaktioner. Det är även redoxreaktioner som sker när vi genomför olika blodanalyser på en brottsplats. Och för att du ska kunna läsa denna text krävs det att det sker redoxreaktioner i datorns b...
More

Del 3: Elektrokemi – Spänningsserien och galvaniska element

Inledning  I denna del kommer jag förklara vad som menas med den elektrokemiska spänningsserien och vad man kan använda det till. Jag kommer även beskriva principen bakom hur galvaniska element (batterier) fungerar. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Kemi 1 - matris block 3, del 4 Kortfilmer Kortfilm: Elektrokemiska spänningsserien Kortfilm: Galvaniska element Elektrokemiska spänningsserien  Film: Elektrokemiska spänningsserien https://www.youtub...
More