Del 1: Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

Inledning  I denna del kommer jag introducera något som kallas för redoxreaktioner och en förståelse för denna typ av reaktioner är mycket viktig för att du ska förstå de övriga delarna av blocket. Nästan alla kemiska reaktioner som sker, inklusive vanliga förbränningar och explosioner av bomber, är redoxreaktioner. Det är även redoxreaktioner som sker när vi genomför olika blodanalyser på en brottsplats. Och för att du ska kunna läsa denna text krävs det att det sker redoxreaktioner i datorns ...
More

Del 2: Blodanalyser

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Detektera osynligt blod med luminoltest Pdf: Detektera osynligt blod med luminoltestet Film: Detektera osynligt blod med luminoltestet https://youtu.be/4OsboPWJQrk?list=PLP8ccGKSvcqqN3f0Bmxf5CCiWVRUi_C5R Identifiera blod med Kastley-Meyertestet Pdf: Identifiera blod med Kastley-Meyertestet Film: Identifiera blod med Kastley-Meyertestet https://youtu.be/ObaW-sDYd24?list=PLP8ccGKSvcqqN3f0B...
More

Del 3: Bomber och kemiska reaktioner

Inledning  I denna del kommer jag förklara vad exoterma och endoterma reaktioner innebär. Jag kommer dock lägga mest fokus på exoterma reaktioner och som ett intressant exempel förklara hur bomber fungerar ur ett kemiskt perspektiv. När bomber sprängs är det nämligen en mycket kraftig exoterm kemisk reaktion som sker. I denna del går jag även igenom hur du skriver och balanserar reaktionsformler. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Exoterma och endoterma reaktioner Pdf: Exo...
More

Del 4: Kemiska reaktioner och beräkningar

Inledning  I denna del kommer jag gå igenom hur du utför beräkningar på kemiska reaktioner. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden  Pdf: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden Film: Beräkningar med reaktionsformler och molförhållanden https://youtu.be/WfN0LmBgBo4?list=PLP8ccGKSvcqq2mxDyft-yePZDbsAjEbvv Beräkningar med massa och utbyte Pdf: Beräkningar med massa och utbyte Film: Beräkningar med massa och ...
More