Gift- och droganalyser med olika kromatografiska metoder (enbart naturarna)

Inledning  I denna del kommer kommer jag redogöra för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. De kemiska bindningar som finns mellan molekylerna och styrkan i des...
More