Eget fördjupningsarbete

Inledning

Under kursens gång ska du jobba med ett fördjupningsarbete. Fördjupningsarbetet ska presenteras i form av en vetenskaplig rapport + en muntlig presentation inkl. en powerpoint. Du väljer själv vad du vill fördjupa dig inom, men det måste finnas en koppling till antingen medicin eller kriminalteknik.

Kriterium:

 • Arbetet måste ha en tydlig inriktning mot medicin (fysiologi, cellbiologi, anatomi, idrottsmedicin, träningslära, läkemedel, sjukdomar, behandlingar etc.) eller kriminalteknik (brottsplatsundersökning, fingeravtrycksanalyser, blodanalyser, HPLC, GC, masspektrometri, rättsodontologi, rättsantropologi, ballistik, rättsentomologi etc.)
 • Delar som ska ingå: Framsida; Inledning (bakgrund, syfte, frågeställningar); Metod (inkl. källkritik); Resultat (här besvarar du frågeställningarna); Diskussion; Referenser.
 • Formulera ett tydligt syfte och 1-3 tydliga frågeställningar som har koppling till ditt syfte. Frågeställningarna ska vara tydligt avgränsade.
 • Leta fakta i böcker och på internet, men var noga med källkritiken. I arbetet ska du motivera varför du har valt dina källor.
 • Arbetet måste innehålla minst 1 primärkälla.
 • Arbetet ska vara mellan 5-10 sidor långt (inkl. framsida).

Inlämning och redovisningar:

 • En projektplan (med syfte, frågeställningar etc.) ska lämnas in senast fredag v. 38.
 • Inlämning 1 av fördjupningsarbetet sker senast söndag v. 4. Viktigt att minst hälften av arbetet då är färdigskrivet.
 • Inlämning 2 (slutversion) av arbetet sker söndag v. 17.
 • Muntliga presentationer sker förhoppningsvis (om vi hinner med!) någon gång under de sista veckorna på läsåret.

Bedömningsmatris: 

Betyget F, E, D eller C delas ut på fördjupningsarbetet. Ett C krävs på fördjupningsarbetet för att kunna ha möjlighet att få ett A i hela kursen.

  E-nivå: C-nivå:
Struktur och språk: Alla delar finns med och dessa kommer i rätt ordning:

o    Framsida: Titel, kurs, namn, skola, datum

o    Inledning: Bakgrund (skriv mer allmänt om ditt valda ämnesområde och varför du valde just det här ämnesområdet), syfte och frågeställningar (du kan använda dig av underrubriker om du vill).

o    Metod: Hur du har gått tillväga när du har gjort arbetet, val av källor, källkritik etc.

o    Resultat: Här besvarar du dina frågeställningar i detalj.

o    Diskussion: Diskutera ditt resultat, utvärdera arbetet, framtidsperspektiv etc.

o    Referenser: Ange alla dina referenser på ett korrekt sätt.

Alla huvudrubriker har samma teckensnitt och storlek. Om underrubriker används ska det finnas en tydlig skillnad mellan huvudrubriker och underrubriker (t.ex. storlek).Texten är strukturerad och lätt att följa. Det finns en röd tråd genom hela rapporten.

 

Texten innehåller i största möjliga mån vetenskapliga ord framför vardagliga.

Källor och källkritik: Referenser/källor är angivna på ett korrekt sätt (välj själv metod, men var konsekvent genom hela arbetet), både fortlöpande i texten och i den avslutande referenslistan.Ingen fakta/teori presenteras utan en hänvisning till en källa/referens.

 

Använder sig av flera olika källor/referenser och använder enbart tillförlitliga referenser/källor.I metoddelen anges hur urvalet av källor har gjorts inkl. en motivering varför dessa källor är tillförlitliga utifrån ditt syfte.

 

Minst 1 primärkälla finns med.

Innehåll: Omfattningen är mellan 5-10 sidor.Frågeställningarna är tydliga och specifika (inte för omfattande).

 

Frågeställningarna besvaras i resultatet och resultatet diskuteras i diskussionen.En utvärdering av det egna arbetet finns med: Har du fått svar på dina frågeställningar? Vad har du lärt dig av att göra det här arbetet? Vilka begränsningar finns med ditt arbete? Hur skulle du ha lagt upp arbetet om du fick mer tid eller resurser?

 

Förslag ges på framtida forskning inom samma område: Hur kan man gå vidare utifrån denna undersökning för att ta reda på mer? Vilka andra intressanta frågeställningar skulle man kunna bygga vidare på?

2 thoughts on “Eget fördjupningsarbete

 1. Ismael Ali skriver:

  Hej!
  Jag läser naturvetenskapliga specialisering och jag måste göra ett fördjupande arbete så Jag undrar om du kan ge några exempel uppgifter.

  1. admin skriver:

   Menar du förslag på ämnen som du kan skriva om? Jag tycker det är intressant att skriva om olika sjukdomar, t.ex. diabetes typ 1 eller typ 2 eller kanske någon ovanlig genetisk sjukdom.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>