Del 5: Introduktion till kemisk bindning

Inledning 

I denna del kommer jag introducera begreppet kemisk bindning och förklara vad det innebär. För att förstå kemisk bindning så är det viktigt att förstå begreppet elektronegativitet. Jag tog upp det begreppet redan i del 4, men jag har med det även i denna del eftersom jag anser att det är så pass viktigt. Jag kommer även redogöra för olika typer av kovalenta bindningar, elektronformler, jonbindningar, metallbindningar m.m. Kemisk bindning förklarar olika ämnens egenskaper och utgör grunden för att vi sedan ska kunna identifiera okända ämnen med hjälp av olika metoder, t.ex. med hjälp av kromatografiska metoder. Kemisk bindning är därför mycket viktigt att ha kunskaper om för att kunna utföra kriminaltekniska analyser. Denna del handlar dock ej om intermolekylära bindningar (mellan molekyler).

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Kemi 1, block 1, del 5

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 5

Introduktion till kemisk bindning

Film: Introduktion till kemisk bindning (ej inspelad)
PDF: Introduktion till kemisk bindning

Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler

Film: Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler

PDF: Kovalenta bindningar, elektronegativitet och elektronformler

Jonföreningar och jonbindningar

Film: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

PDF: Jonföreningar och jonbindningar – del 1
Film: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

 PDF: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Kortfilmer

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp det viktigaste som hör till den här delen. Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna.

Kortfilm: Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm: Elektronegativitet

Kortfilm: Jonföreningar och  jonbindningar

Kortfilm: Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm: Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning

Fråga kemiläraren

Här nedanför har du länkar till olika kortfilmer i kemi som tar upp specifika frågor kopplat till den här delen. Om du funderar på en särskild fråga så kanske du kan hitta svaret i någon av dessa filmer.

Fråga kemiläraren: Vilka faktorer bestämmer en atoms elektronegativitet?

Fråga kemiläraren: Vad menas med olika typer av kovalenta bindningar?

Fråga kemiläraren: Vad är en elektronformel resp. strukturformel?

Fråga kemiläraren: Vad är skillnaden mellan jonföreningar och molekylföreningar?

Fråga kemiläraren: Hur skriver man den kemiska beteckningen på olika salter?

Fråga kemiläraren: Vad menas med joniseringsenergi?

Fråga kemiläraren: Varför är metaller mer formbara än jonföreningar/salter?

Fråga kemiläraren: Varför löser sig många salter i vatten?

Fråga kemiläraren: På vilka olika sätt kan man framställa salter?

Uppgifter att lösa 

Uppgifter - Kemi 1, block 1, del 5a

Uppgifter - Kemi 1, block 1, del 5b
Uppgifter: Kemi 1, block 1, del 5

Facit till uppgifterna

Kod till självrättande prov 

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Block 1, del 5: 1AAZ2-RP3I2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *