Del 2: Skelettmuskler – ursprung, fäste och funktion

Inledning

I den här delen får du lära dig kroppens viktigaste skelettmuskler och hur dessa fungerar. Du får lära dig musklernas latinska namn och deras ursprung, fäste och funktion. Vidare får du lära dig olika läges- och rörelsebegrepp som är viktiga att kunna när man ska beskriva hur musklerna fungerar.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del 
Matris NS, block 1, del 2

PDF: Matris – NS, block 1, del 2


Läges- och rörelsebegrepp

PDF: Anatomiska läges- och rörelsebegrepp


Kroppens skelettmuskler

PDF: Kroppens skelettmuskler


Intressanta sidor och artiklar

Anatomi & fysiologi

Styrkeprogrammet (stort övningsarkiv)

Styrkelabbet

BYGG STORA ARMAR – DEL 1: BICEPS

Dragövningar ger bra bicepsträning!

Träna rotatorcuffen med gummiband

SÅ KAN DU UNDVIKA AXELSKADOR (träna rotatorkuffen!

Pectoralis major delas in i 3 delar


Övningsuppgifter

Arbetshäfte – Kroppens skelettmuskler

Övning – Anatomiska rörelsebegrepp


Självrättande tester

Test: Läges- och rörelseuttryck

Test: Namnge skelettmuskler på överkroppen – nivå 1

Test: Namnge skelettmuskler på överkroppen – nivå 2

Test: Namnge skelettmuskler på underkroppen – nivå 1

Test:Namnge skelettmuskler på underkroppen – nivå 2

Test: Namnge alla skelettmuskler – nivå 1 och 2

Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1

Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 2

Test: Skelettmusklernas ursprung, fäste och funktion – nivå 1 och 2


Övningar att göra på glosor.eu

Läges- och rörelseuttryck

Kroppens skelettmuskler

Skelettmusklernas funktion