Del 3: Skelettmuskler – uppbyggnad, arbetssätt och kontraktion

Inledning

I denna del får du lära dig hur en skelettmuskel är uppbyggd inkl. strukturen av och innehållet i en skelettmuskelcell (muskelfiber). Du får även lära dig musklernas arbetssätt (t.ex. koncentriskt och excentrisk) och kortfattat skelettmusklernas generella funktioner (i del 3 fick du lära dig varje muskels specifika funktion). Till sist får du veta hur en muskelkontraktion går till.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del 
Matris NS, block 1, del 3

PDF: Matris NS – Block 1, del 3


Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion 

PDF: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion


Skelettmusklernas arbetssätt

PDF: Skelettmusklernas arbetssätt


Hur kontraheras skelettmusklerna?

PDF: Hur kontraheras skelettmusklerna?


Artiklar

Lite kort om satellitceller och muskeltillväxt

En gång dopad alltid dopad

Finns det verkligen ett muskelminne?

Styrketräning med eller utan doping

Förändras musklerna för alltid av steroider?


Youtube-filmer (av andra):

Structure of Skeletal Muscle Explained in simple terms

THE MUSCLES SONG (Learn in 3 Minutes!)

Sliding Filament Theory Of Muscle Contraction Explained


Självrättande tester

Test: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion

Test: Skelettmuskler – Synergister, antagonister och musklernas arbetssätt


Uppgifter att lösa