Del 4: Insulin och andra proteiners uppbyggnad

Inledning 

I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda. Eftersom fokus i detta block är på diabetes så kommer jag givetvis även redogöra för insulinets uppbyggnad. Jag kommer även på ett ganska översiktligt sätt beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes!

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Matris - Kemi 2, block 1, del 4
PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 4

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Film: Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

PDF: Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning
Film: Proteinernas 4 strukturnivåer

PDF: Proteinernas 4 strukturnivåer

Insulinets struktur

Film: Strukturen av endogent och exogent insulin

PDF: Strukturen av endogent och exogent insulin

Felveckning och denaturering av proteiner

Film: Felveckning och denaturering av proteiner

PDF: Felveckning och denaturering av proteiner

Artiklar

Insulinbehandling
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Studera insulinets struktur och bygg en egen modell av insulin!

Kortfilmer

Kortfilm – Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Kortfilm – Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Kortfilm – Proteinernas 4 strukturnivåer

Uppgifter att lösa 

Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 4a

Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 4b
Uppgifter: Kemi 2, block 1, del 4

Kod till självrättande prov  

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Block 1, del 4: 1ZGT8-VM2YM

Block 1, del 1-4: 1EZU3-6I2YQ