Del 3: Proteiner, aminosyror och den isoelektriska punkten

Inledning 

I denna del kommer jag framförallt gå igenom hur proteiner och aminosyror är uppbyggda och beskriva vilka olika funktioner proteiner har i våra kroppar. Jag kommer även redogöra för insulinets uppbyggnad. Till sist kommer jag ta upp felveckning och denaturering av proteiner och redogöra för en intressant koppling mellan felveckade proteiner och diabetes!


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Matris - Kemi 2, block 1, del 4
PDF: Matris – Kemi 2, block 1, del 4

Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning
PDF: Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Proteinernas 4 strukturnivåer
PDF: Proteinernas 4 strukturnivåer

Insulinets struktur
PDF: Strukturen av endogent och exogent insulin

Felveckning och denaturering av proteiner

PDF: Felveckning och denaturering av proteiner

Den isoelektriska punkten


Artiklar
Insulinbehandling
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
Studera insulinets struktur och bygg en egen modell av insulin!

Kortfilmer

Kortfilm – Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning

Kortfilm – Aminosyrornas uppbyggnad och indelning

Kortfilm – Proteinernas 4 strukturnivåer


Uppgifter att lösa 
Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 4a
Uppgifter - Kemi 2, block 1, del 4b
Uppgifter

Självrättande tester