Del 3: Skelettmuskler – uppbyggnad, arbetssätt och kontraktion

Inledning

I denna del får du lära dig hur en skelettmuskel är uppbyggd inkl. strukturen av och innehållet i en skelettmuskelcell (muskelfiber). Du får även lära dig musklernas arbetssätt (t.ex. koncentriskt och excentrisk) och kortfattat skelettmusklernas generella funktioner (i del 3 fick du lära dig varje muskels specifika funktion). Till sist får du veta hur en muskelkontraktion går till.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del 
Matris NS, block 1, del 3

PDF: Matris NS – Block 1, del 3


Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion 

PDF: Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion


Skelettmusklernas arbetssätt

PDF: Skelettmusklernas arbetssätt


Hur kontraheras skelettmusklerna?

PDF: Hur kontraheras skelettmusklerna?


Artiklar

Satellitcellers funktion i muskulaturen

En gång dopad alltid dopad

Finns det verkligen ett muskelminne?

Styrketräning med eller utan doping

Förändras musklerna för alltid av steroider?


Uppgifter att lösa

Uppgifter: NS, block 1, del 3