Del 2: Insulin, bukfetma och insulinresistens

Inledning 

Det främsta syftet med denna del är att ge en förståelse över hur insulinresistens uppkommer i kroppens celler och den koppling som finns mellan bukfetma och insulinresistens. Jag börjar dock med en fördjupad redogörelse över insulinets aktivering av GLUT4 och sänkning av blodsockret eftersom det krävs lite djupare kunskaper om den signaltransduktion som insulinet åstadkommer i cellen om vi sedan ska förstå hur insulinresistens uppkommer. Efter det förklarar jag vad som menas med fetter och lipider eftersom jag tror att det också kan vara en bra bakgrund när jag sedan går in på bukfetma och insulinresistens och sambandet mellan dessa.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Kemi 2, block 2, del 2

PDF: Matris – Kemi 2, block 2, del 2

Hur kan insulin aktivera GLUT4 och sänka blodsockret?

PDF: Hur kan insulin aktivera GLUT4 och sänka blodsockret?

Bukfetma orsakar insulinresistens 

PDF: Bukfetma orsakar insulinresistens

Kortfilmer

Kortfilm: Hur kan insulin aktivera GLUT4 och sänka blodsockret?

Uppgifter att lösa

Uppgifter, kemi 2, block 2, del 2

Uppgifter: Kemi 2, block 2, del 2