Del 4: Laborativt arbete – Bered och späd lösningar

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) av en lösning med en bestämd koncentration. Jag kommer även redogöra för spädning av lösningar inkl. tillvägagångssättet vid beredning av en spädningsserie.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 19.11.02

PDF: Matris, block 2, del 3

Bered en lösning med en bestämd koncentration

PDF: Bered en lösning med en bestämd koncentration

Späd en lösning

PDF: Späd en lösning

Spädningsserier och spädningsfaktorn (inte inspelad än)

PDF: Spädningsserier och spädningsfaktorn

Uppgifter att lösa

Uppgifter block 2, del 3

Facit till uppgifterna