Del 4: Laborativt arbete – Bered och späd lösningar

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för tillvägagångssättet vid beredning (blandning/tillverkning) av en lösning med en bestämd koncentration. Jag kommer även redogöra för spädning av lösningar inkl. tillvägagångssättet vid beredning av en spädningsserie.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Skärmavbild 2018-02-14 kl. 19.11.02

PDF: Matris, block 2, del 4


Bered en lösning med en bestämd koncentration

PDF: Bered en lösning med en bestämd koncentration (uppdaterad jämfört med filmen)


Späd en lösning

PDF: Späd en lösning (uppdaterad jämfört med filmen)


Spädningsserier och spädningsfaktorn (inte inspelad än)

PDF: Spädningsserier och spädningsfaktorn


Uppgifter att lösa

Uppgifter block 2, del 4

Facit till uppgifterna