Del 5: Laborativt arbete – Titrering och spektrofotometri

Inledning 

I denna del kommer kommer jag redogöra för hur vi kan bestämma koncentrationen av olika ämnen (gifter, droger, läkemedel etc.) med hjälp av två vanliga analytiska metoder; titrering resp. UV/Vis-spektrofotometri.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Skärmavbild 2018-02-14 kl. 19.05.48

PDF: Matris, block 2, del 4

Beräkna koncentrationen med hjälp av titrering

PDF: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering

Bestäm koncentrationen med hjälp av UV/Vis-spektrofotometri

PDF: Bestäm koncentrationen av ett ämne med spektrofotometri


Uppgifter

Uppgifter: Syror, baser, pH-värde och titrering (sista 3 uppgifterna är om titrering)

Facit: Syror, baser, pH-värde och titrering

Självrättande prov

Test: Spektrofotometri