Del 6: Laborativt arbete – Buffertar och buffertlösningar

Inledning 

I denna del kommer kommer jag förklara vad en buffertlösning (buffert) egentligen är och hur vi kan gå tillväga om vi vill bereda en buffertlösning med ett specifikt pH-värde.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

[embeddoc url=”https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2016/02/Matris-NS-Block-2-del-3.pdf” width=”95%” height=”400px” download=”all” viewer=”google”]

Vad är en buffertlösning?

Film: Vad är en buffertlösning?
PDF: Vad är en buffertlösning?

Bered en buffertlösning 

Film: Bered en buffertlösning
PDF: Bered en buffertlösning

Uppgifter

[embeddoc url=”https://kemilektioner.se/wp-content/uploads/2016/02/Uppgifter-block-2-del-3.docx” width=”95%” height=”400px” download=”all” viewer=”google”]

Facit till uppgifterna