Del 1: Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

Inledning 

I denna del kommer du dels få lära dig vilka olika typer av organiska föreningar som finns och deras funktionella grupper och dels hur du går tillväga när du ska namnge och rita dessa organiska föreningar på ett systematiskt/rationellt sätt.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del
Skärmavbild 2019-01-25 kl. 10.40.08

PDF: Matris, block 3, del 1


Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar

PDF: Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar


Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

PDF: Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar


Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner 

PDF: Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner


Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arener

PDF: Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arener


Kortfilmer

Kortfilm: Organiska föreningar del 1 – Introduktion till organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 2 – Introduktion till att rita och namnge organiska föreningar

Kortfilm: Organiska föreningar del 3 – Rita och namnge alkaner, alkener och alkyner

Kortfilm: Organiska föreningar del 4 – Rita och namnge halogenalkaner, cykliska kolväten och arenerUppgifter att göra

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner


Självrättande tester

Test: Introduktion till organiska föreningar

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 1) 

Test: Namnge alkaner, alkener och alkyner (nivå 2)

Test: Namnge cykliska kolväten

Test: Namnge arener