Del 3: Periodiska systemet och isotoper

Inledning 

I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. Jag kommer t.ex. visa hur olika ämnens elektronkonfiguration, atomradie, atomnummer, masstal och atommassa kan bestämmas med hjälp av det periodiska systemet. Jag kommer även introducera begreppet ”isotop”.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 2


Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

PDF: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa


Introduktion till det periodiska systemet
PDF: Introduktion till det periodiska systemet

Radioaktiva isotoper och joniserande strålning
PDF: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilmer
Kortfilm: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa
Kortfilm: Introduktion till det periodiska systemet
Kortfilm: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning
Fråga kemiläraren – Vad menas med atomnummer, neutrontal och masstal?
Fråga kemiläraren: Vad menas med radioaktiva isotoper?
Fråga kemiläraren – Vad innebär betasönderfall och betastrålning?
Fråga kemiläraren – Vad menas med joniserande strålning?


Fördjupningsartiklar
Artikel om halveringstid och ett exempel på en sönderfallsserie (en bra bild)
Joniserande strålning
Hur farlig är joniserande strålning? 
Even and odd atomic nuclei
Semi-empirical mass formula

Uppgifter att lösa 

Uppgifter: Kemi 1, block 1, del 2

Facit till uppgifterna


Självrättande tester

Test:

Test: