Del 3: Beräkningar av massa, masshalt och volymhalt

Inledning 

I denna del kommer jag gå igenom hur molekylmassan och formelmassan kan beräknas med hjälp av det periodiska systemet (vilket jag också berörde lite lätt i del 2). Jag kommer även visa hur beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet utförs.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

Kemi 1, block 1, del 3

PDF: Matris – Kemi 1, block 1, del 3

Beräkna molekyl- och formelmassa

Film: Beräkna molekyl- och formelmassa

PDF: Beräkna molekyl- och formelmassa

Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

Film: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

PDF: Beräkningar med masshalt, volymhalt och densitet

Uppgifter att lösa 

Uppgifter - Kemi 1, block 1, del 3
Uppgifter: Kemi 1, block 1, del 3
Facit till uppgifterna

Självrättande prov

Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet:

Block 1, del 3: 1YF8Y-K32YR