Del 1: Gift- och droganalyser med enkla metoder

Inledning 

I denna del kommer du dels få lära dig hur vi kan bestämma gift- och drogkoncentrationen med hjälp av en vanlig analysmetod som kallas för ”titrering”. Men innan jag går in på hur titrering fungerar kommer jag redogöra för koncentrationsbegreppet och vad egentligen låg och hög koncentration innebär och hur det kan beräknas. Till sist kommer du få lära dig  hur vi kan identifiera okända gifter och droger med relativt enkla metoder som lågtest/flamtest, fällningstester och kokpunktstester etc.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF: Matris – Kemi 1, block 2, del 1

Beräkna koncentrationen 

Film: Beräkna koncentrationen

PDF: Beräkna koncentrationen

Beräkna gift- och drogkoncentrationen med hjälp av titrering

Film: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering

PDF: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering

Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder 

Film: Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder

PDF: Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder

Uppgifter att lösa

Uppgifter: Kemi 1, block 2, del 1

Facit till uppgifterna