Del 4: Laborativt arbete – Titreringar och bereda lösningar

Inledning 

I denna del kommer du få lära dig hur du bereder en lösning med en specifik koncentration samt hur du späder en lösning till en bestämd koncentration. Du kommer även få lära dig hur man kan bestämma koncentrationen av en lösning med hjälp av en vanlig analysmetod som kallas för ”titrering”.


Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF:


Bered en lösning

PDF:


Späd en lösning

PDF:


Beräkna koncentrationen av ett ämne med hjälp av titrering

PDF: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Kemi 1, block 2, del 1

Facit till uppgifterna