Del 4: Syror, baser och pH-värde

Inledning 

I denna del går jag igenom vad en syra resp. bas är och vad som egentligen menas med pH-värde. Även en del kemiska beräkningar ingår med syra-basreaktioner.


Syror, baser och pH-värde – del 1

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 1


Syror, baser och pH-värde – del 2

PDF: Syror, baser och pH-värde – del 2


Syror, baser och pH värde – del 3

PDF: Syror, baser pH-värde – del 3


Kortfilmer

Kortfilm: Syror, baser och pH-värde


Uppgifter att lösa

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Facit: Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 2

Facit: Syror, baser och pH-värde – del 2

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 3

Facit: Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 3Självrättande tester

Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Test: Syror, baser och pH-värde – del 2