Del 3: Laborativt arbete – Titreringar

Inledning 

I denna del kommer du få lära dig hur vi kan bestämma koncentrationen av ett ämne med hjälp av en vanlig analysmetod som kallas för ”titrering”.

Matris som visar vad du bör kunna efter denna del

PDF:

Beräkna koncentrationen av ett ämne med hjälp av titrering

PDF: Titrering del 1 – Beräkna koncentrationen av ett ämne med titrering

 
Uppgifter att lösa

Uppgifter: Kemi 1, block 2, del 1

Facit till uppgifterna