Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
2. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
3. Vilken elementarpartikel är oladdad?
4. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
5. Varför är det viktigt med neutroner?
6. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
7. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
8. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
9. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
10. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
11. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
12. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
13. Vad menas med valenselektroner?
14. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
15. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
16. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
17. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
18. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
19. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
20. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
21. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?