Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?

2. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

3. 
Hur många elektroner har en atom som har 18 protoner?

4. 
Vad saknades i Bohrs atommodell?

5. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

6. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

7. 
Vilken partikel är oladdad?

8. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

9. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

10. 
Varför är det viktigt med neutroner?

11. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

12. 
Vilken partikel i atomen väger minst?

13. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

14. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?

15. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

16. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

17. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

18. 
Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?

19. 
Vad menas med valenselektroner?

20. 
Vem upptäckte elektronskalen genom att bl.a. studera vätets linjespektrum?

21. 
En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?

22. 
Vad innebär excitation?

23. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?

24. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

25. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

26. 
Vad av följande saknades i Rutherfords atommodell?

27. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?