Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
2. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
3. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
4. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
5. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
6. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
7. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
8. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
9. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
10. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
11. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
12. Varför är det viktigt med neutroner?
13. Vilken elementarpartikel är oladdad?
14. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
15. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
16. Vad menas med valenselektroner?
17. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
18. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
19. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
20. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
21. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?