Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
2. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
3. Vilken elementarpartikel är oladdad?
4. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
5. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
6. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
7. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
8. Vad menas med valenselektroner?
9. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
10. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
11. Varför är det viktigt med neutroner?
12. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
13. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
14. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
15. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
16. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
17. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
18. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
19. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
20. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
21. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?