Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken partikel i atomen väger minst?

2. 
Vad menas med valenselektroner?

3. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?

4. 
Vad innebär excitation?

5. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

6. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

7. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?

8. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

9. 
Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?

10. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

11. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

12. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

13. 
Vilken partikel är oladdad?

14. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

15. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?

16. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

17. 
Vem upptäckte elektronskalen genom att bl.a. studera vätets linjespektrum?

18. 
En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?

19. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

20. 
Varför är det viktigt med neutroner?

21. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

22. 
Vad av följande saknades i Rutherfords atommodell?

23. 
Hur många elektroner har en atom som har 18 protoner?

24. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

25. 
Vad saknades i Bohrs atommodell?

26. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

27. 
En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?