Test: Atommodellen och elektronkonfiguration

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?

2. 
En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

3. 
Vilken partikel har en positiv laddning?

4. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

5. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många elektroner finns i L-skalet??

6. 
Vilken partikel har en negativ laddning?

7. 
Tre av nedanstående alternativ är partiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?

8. 
Varje skal innehåller "underskal" som kallas för?

9. 
Vilken partikel ingår inte i en atomkärna?

10. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?

11. 
En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?

12. 
En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?

13. 
Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?

14. 
Vad av följande saknades i Rutherfords atommodell?

15. 
En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?

16. 
Hur många elektroner har en atom som har 18 protoner?

17. 
Vad stämmer inte angående valenselektroner?

18. 
En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?

19. 
Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?

20. 
Vilken partikel i atomen väger minst?

21. 
Vad menas med valenselektroner?

22. 
Varför är det viktigt med neutroner?

23. 
Vad innebär excitation?

24. 
Vem upptäckte elektronskalen genom att bl.a. studera vätets linjespektrum?

25. 
Vad saknades i Bohrs atommodell?

26. 
Vilken partikel är oladdad?

27. 
Vilka partiklar är alltid samma till antalet i samma atom?