Test: Kemi 1, block 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
2. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
3. Vad betyder farosymbolen?
4. Vad menas med valenselektroner?
5. Hur kan du förebygga ögonskador?
6. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
7. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?
8. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid. Vilken reaktionsformel är den korrekta?
9. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
10. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
11. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
12. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
13. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
14. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
15. Vad av följande är ett rent ämne?
16. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
17. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
18. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
19. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
20. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
21. Vad visar bilden?
22. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
23. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
24. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
25. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
26. Är nedanstående reaktion balanserad?
27. Vad kännetecknar alfastrålning?
28. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
29. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
30. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
31. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
32. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
33. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
34. Är nedanstående reaktion balanserad?
35. Vad av följande är ett rent ämne?
36. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
37. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
38. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
39. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
40. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
41. Vad av följande är ett rent ämne?
42. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
43. Är nedanstående reaktion balanserad?
44. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
45. Vad av följande får man göra i en labbsal?
46. Vad visar bilden?
47. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
48. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
49. Vad betyder farosymbolen?
50. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
51. Vad menas med entalpi?
52. Vad visar bilden?
53. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
54. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
55. Vad betyder farosymbolen?
56. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
57. Vad innebär en endoterm reaktion?
58. Vad visar bilden?
59. Är nedanstående reaktion balanserad?
60. Är nedanstående reaktion balanserad?
61. Vad visar bilden?
62. Vad visar bilden?
63. Vad kännetecknar betastrålning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *