Test: Kemi 1, block 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad visar bilden?
2. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
3. Vad visar bilden?
4. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
5. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
6. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?
7. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
8. Vad kännetecknar betastrålning?
9. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
10. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
11. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
12. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
13. Vad av följande är ett rent ämne?
14. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
15. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
16. Är nedanstående reaktion balanserad?
17. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
18. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
19. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
20. Vad visar bilden?
21. Vad betyder farosymbolen?
22. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
23. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
24. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
25. Är nedanstående reaktion balanserad?
26. Är nedanstående reaktion balanserad?
27. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
28. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
29. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
30. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
31. Vad kännetecknar alfastrålning?
32. Är nedanstående reaktion balanserad?
33. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
34. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
35. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
36. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
37. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
38. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
39. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
40. Vad av följande är ett rent ämne?
41. Vad innebär en endoterm reaktion?
42. Vad visar bilden?
43. Vad betyder farosymbolen?
44. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
45. Vad menas med entalpi?
46. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
47. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
48. Vad menas med valenselektroner?
49. Vad betyder farosymbolen?
50. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
51. Vad visar bilden?
52. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
53. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
54. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
55. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
56. Hur kan du förebygga ögonskador?
57. Vad av följande är ett rent ämne?
58. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?
59. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
60. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
61. Är nedanstående reaktion balanserad?
62. Vad av följande får man göra i en labbsal?
63. Vad visar bilden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *