Test: Kemi 1, block 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
2. Vad innebär en endoterm reaktion?
3. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
4. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
5. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
6. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
7. Vad visar bilden?
8. Vad visar bilden?
9. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
10. Vad visar bilden?
11. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
12. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
13. Vad av följande är ett rent ämne?
14. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
15. Hur kan du förebygga ögonskador?
16. Vad visar bilden?
17. Vad betyder farosymbolen?
18. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid. Vilken reaktionsformel är den korrekta?
19. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
20. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?
21. Vad visar bilden?
22. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
23. Är nedanstående reaktion balanserad?
24. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
25. Är nedanstående reaktion balanserad?
26. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
27. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
28. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
29. Vad av följande är ett rent ämne?
30. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
31. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
32. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
33. Vad kännetecknar betastrålning?
34. Vad av följande är ett rent ämne?
35. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
36. Vad betyder farosymbolen?
37. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
38. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
39. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
40. Vad menas med valenselektroner?
41. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
42. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
43. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
44. Vad betyder farosymbolen?
45. Är nedanstående reaktion balanserad?
46. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
47. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
48. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
49. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
50. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
51. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
52. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
53. Vad visar bilden?
54. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
55. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
56. Vad av följande får man göra i en labbsal?
57. Är nedanstående reaktion balanserad?
58. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
59. Vad kännetecknar alfastrålning?
60. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
61. Vad menas med entalpi?
62. Är nedanstående reaktion balanserad?
63. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *