Test: Kemi 1, block 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad betyder farosymbolen?
2. Vad visar bilden?
3. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
4. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
5. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
6. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?
7. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
8. Vad av följande är ett rent ämne?
9. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
10. Vad menas med valenselektroner?
11. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
12. Vad av följande är ett rent ämne?
13. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
14. Vad visar bilden?
15. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
16. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
17. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid. Vilken reaktionsformel är den korrekta?
18. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
19. Vad visar bilden?
20. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
21. Vad visar bilden?
22. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
23. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
24. Vad visar bilden?
25. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
26. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
27. Vad innebär en endoterm reaktion?
28. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
29. Vad betyder farosymbolen?
30. Vad av följande får man göra i en labbsal?
31. Vad menas med entalpi?
32. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
33. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
34. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
35. Vad visar bilden?
36. Vad kännetecknar betastrålning?
37. Är nedanstående reaktion balanserad?
38. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
39. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
40. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
41. Är nedanstående reaktion balanserad?
42. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
43. Är nedanstående reaktion balanserad?
44. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
45. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
46. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
47. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
48. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
49. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
50. Hur kan du förebygga ögonskador?
51. Är nedanstående reaktion balanserad?
52. Är nedanstående reaktion balanserad?
53. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
54. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
55. Vad kännetecknar alfastrålning?
56. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
57. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
58. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
59. Vad betyder farosymbolen?
60. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
61. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
62. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
63. Vad av följande är ett rent ämne?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *