Test: Kemi 1, block 1

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Är fotosyntesen en exoterm eller endoterm reaktion?
2. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
3. Vad menas med valenselektroner?
4. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
5. Vad visar bilden?
6. Vad av följande är ett rent ämne?
7. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
8. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
9. Är nedanstående reaktion balanserad?
10. Vad menas med entalpi?
11. Är nedanstående reaktion balanserad?
12. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
13. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
14. Är nedanstående reaktion balanserad?
15. Vilket ämne tror du innehåller mest entalpi?
16. Följande reaktion är obalanserad. Vilket av alternativen visar den korrekta balanserade formeln?
17. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
18. Vad betyder farosymbolen?
19. Vad betyder farosymbolen?
20. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
21. Vad innebär en endoterm reaktion?
22. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
23. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
24. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
25. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
26. Vad av följande får man göra i en labbsal?
27. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
28. Hur kan du förebygga ögonskador?
29. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
30. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
31. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
32. Vad av följande är ett rent ämne?
33. Vad visar bilden?
34. Är nedanstående reaktion balanserad?
35. Kalium reagerar med klorgas under bildning av kaliumklorid (KCl). Vilken reaktionsformel är den korrekta?
36. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
37. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
38. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
39. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
40. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
41. Vad betyder farosymbolen?
42. Vad kännetecknar alfastrålning?
43. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
44. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
45. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
46. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
47. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
48. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
49. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?
50. Vad visar bilden?
51. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
52. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
53. Vad av följande är ett rent ämne?
54. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
55. Vad kännetecknar betastrålning?
56. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
57. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
58. Vad visar bilden?
59. Vad visar bilden?
60. Vad visar bilden?
61. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
62. Är reaktionen endoterm eller exoterm?
63. Är nedanstående reaktion balanserad?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *