Facit uppgifter NS: Block 2, del 3

Se ppt. CH3COOH + H2O à CH3COO- + H3O+           HAc + H2O à Ac- + H3O+ Se ppt. 4,85 4,77 Se nedan: Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8. (H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!) Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran oc...
More

Facit uppgifter NS: Block 2, del 1

a) 40,3 g om vi blandar till exakt 460 ml. 43,8 g NaCl behövs om vi blandar till 500 ml.b) Jag väljer att blanda till en NaCl-lösning med totalvolymen 500 ml (då blir det lite över också). Steg 1 är att räkna ut vilken massa som behövs för att få till rätt koncentration. Uträkningarna visar att 43,8 g NaCl behövs. Tillvägagångssättet: Jag väger upp all NaCl på en våg och sedan överför jag all NaCl till en 500 ml mätkolv. Jag fyller på dest. vatten till ungefär en tredjedel av volymen och ...
More

Facit kemi 1, block 2, del 5

Facit a) 0,066 mol b) 4,0*1022 Massan kokain är 166 g. Substansmängden kokain är 1,12 mol. a) 104,1 g/mol b) 4,80 mol c) 262 g a) Chefen får i sig ca 1,3 g kaliumcyanid vilket är långt över den mängd som behövs för att döda en person (0,15 g). b) 0,012 mol/dm3. 5,7 g kaliumcyanid finns i flaskan. Giftmördaren bör väga upp 8,4 g kaliumklorid. a) Molekylmassan är 135,2 u och molmassan är 135,2 g/mol. b) Amfetaminkoncentrationen blir 0,030 mol/dm3. c) Antalet amfetaminmolekyler...
More

Facit: Periodiska systemet

1. Samma grupp: Lika många valenselektroner. Samma period: Lika många skal. 2.  Atommodell för Cl-35. 3. Cl-35: 17 protoner, 17 elektroner och 18 neutroner. Cu-65: 29 protoner, 29 elektroner och 36 neutroner. Br-79: 35 protoner, 35 elektroner och 44 neutroner. 4.   Cu: 29 p+, 36 n, 29 e- Fe: 26 p+, 30 n, 26 e- Ca: 20 p+, 20 n, 20 e- Pt: 78 p+, 118 n, 78 e- I: 53 p+, 78 n, 53 e- Li: 3 p+, 4 n, 3 e- Br: 35 p+, 44 n, 35 e- N: 7 p+, 7 n, 7 e- 5. Namn Ke...
More

Välkommen!

Välkommen till Hälsingegymnasiets sida "Kemilektioner"! Jag som har gjort denna sida heter Niklas Dahrén och är utbildad gymnasielärare i kemi, biologi och idrott och hälsa. På Hälsingegymnasiet har vi valt att profilera vårt naturvetenskapsprogram mot kriminalteknik och medicin och det innebär också att kurserna Kemi 1 och Kemi 2 är uppbyggda på ett något annorlunda sätt än den traditionella undervisningen. Vi följer ämnesplanerna fullt ut men innehållet i kurserna är inriktat mot antingen krim...
More

Del 5: Buffertar och buffertlösningar

Inledning  I denna del kommer kommer jag förklara vad en buffertlösning (buffert) egentligen är och hur vi kan gå tillväga om vi vill bereda en buffertlösning med ett specifikt pH-värde. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Vad är en buffertlösning? Film: Vad är en buffertlösning? PDF: Vad är en buffertlösning? Bered en buffertlösning  Film: Bered en buffertlösning PDF: Bered en buffertlösning Uppgifter Facit till uppgifterna
More