Inledning  På denna sida kan du hitta det viktigaste inför provet på block 1. Du hittar bl.a. en sammanfattning över det viktigaste från block 2, du hittar en del kortfilmer och även koder till olika digitala prov. Sammanfattning block 1   Sammanfattning block 2   Kortfilmer Kortfilm - Diabetes typ 1 och typ 2 Kortfilm - Kolhydraternas indelning Kortfilm - Proteinernas uppbyggnad, funktion och indelning Kortfilm - Proteinernas 4 strukturnivåer Kortfilm - Syntes, ...
More

Repetition inför halvtidskursprovet

Inledning  På denna repetitionssida kan du hitta det viktigaste inför halvtidskursprovet. Halvtidskursprovet fokuserar mest på block 2, men en del frågor kommer också från block 1. Det är också så att en del av frågorna på block 2 bygger på kunskap från block 1. Det innebär att du kan ta revansch på dig själv utfall du var missnöjd med det förra blockprovet. Känner du att du har glömt det mesta från block 1 så är det viktigt att du även tittar igenom det materialet en extra gång. Pådenna sida h...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 2, del 2

1. a) En dipol är en molekyl som har en partiellt positivt laddad sida/del och en partiellt negativt laddad sida/del (ett polärt ämne). Anledningen till detta är att det har uppstått en laddningsförskjutning; det har blivit ett elektronöverskott på den ena sidan medan det har blivit ett elektronunderskott på den andra sidan. Lite extra om hur dipoler uppkommer: Om molekylen enbart innehåller 2 atomer då räcker det att det finns en polär kovalent bindning inuti molekylen. I en polär ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 4

1) Vanligt pulver: Pulvret appliceras med en pensel direkt på den yta där vi misstänker att det finns fingeravtryck. Sticky-side-pulver: Denna metod används på klistersidan av tejp (t.ex. silvertejp). Pulver och ett renande medel (Kodak Photoflo) blandas till en tunn pasta som appliceras på häftsidan med en pensel. Tio till femton sekunder efter appliceringen sköljs överflödigt pulver bort under rinnande kranvatten. Vi kan då se fingeravtrycken. Fluorescerande pulver: Först appliceras...
More

Repetition inför kursprovet

Mindmap - Kemins grunder Mindmap - Kemiska bindningar   Mindmap - Kemiska beräkningar Mindmap - Kemiska reaktioner   Koder till digitala prov (obs. det finns inte digitala prov till alla delar): Skapa en användare och logga sedan in på digitalaprov.se. Skriv in koden till provet: Prov på hela kursen förutom beräkningar (50 frågor): 1XD8P-QP2TB Block 1, del 1: 19YMR-XD2UD Block 1, del 2: 1K5IE-Y12UC Block 1, del 1-2: 1YKZG-PS382 (50 frågor på max 45 min!) ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 5

  1) Reaktiva/energirika atomer i ett ämne har valenselektroner som är energirika. Energirika valenselektroner har mycket energi p.g.a. att de har stor förmåga till rörelse. Dessa elektroner kan därför lättare reagera med andra atomer i andra ämnen. När kemiska bindningar uppkommer sänks energin hos elektronerna eftersom elektronerna hålls på plats av fler atomkärnor (samtidigt som energi frigörs till omgivningen) och/eller förskjuts mot ”starkare” atomkärnor, vilket gör atomerna mindre ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 1

Facit 1) Protoner, neutroner och elektroner. 2) Neutronerna avskärmar protonerna från varandra och därmed stabiliserar de atomkärnan. Om det enbart skulle vara protoner så skulle protonerna repellera varandra (stöta bort) p.g.a. den positiva laddningen. 3) 4) Cl= K: 2 L: 8: M: 7 O= K: 2 L: 6 Mg= K: 2 L: 8 M: 2 Li= K: 2 L: 1 5) Avge valenselektroner, ta emot valenselektroner eller dela på valenselektroner. 6) Natriumatomen kan avge sin enda valenselektron till fluoratome...
More

Facit – Uppgifter NS, block 2, del 3

Se ppt. CH3COOH + H2O à CH3COO- + H3O+           HAc + H2O à Ac- + H3O+ Se ppt. 4,85 4,77 Se nedan: Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8. (H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!) Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran oc...
More