Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 4

1) Vanligt pulver: Pulvret appliceras med en pensel direkt på den yta där vi misstänker att det finns fingeravtryck. Sticky-side-pulver: Denna metod används på klistersidan av tejp (t.ex. silvertejp). Pulver och ett renande medel (Kodak Photoflo) blandas till en tunn pasta som appliceras på häftsidan med en pensel. Tio till femton sekunder efter appliceringen sköljs överflödigt pulver bort under rinnande kranvatten. Vi kan då se fingeravtrycken. Fluorescerande pulver: Först appliceras...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 5

  1) Reaktiva/energirika atomer i ett ämne har valenselektroner som är energirika. Energirika valenselektroner har mycket energi p.g.a. att de har stor förmåga till rörelse. Dessa elektroner kan därför lättare reagera med andra atomer i andra ämnen. När kemiska bindningar uppkommer sänks energin hos elektronerna eftersom elektronerna hålls på plats av fler atomkärnor (samtidigt som energi frigörs till omgivningen) och/eller förskjuts mot ”starkare” atomkärnor, vilket gör atomerna mindre ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 1, del 1

Facit 1) Protoner, neutroner och elektroner. 2) Neutronerna avskärmar protonerna från varandra och därmed stabiliserar de atomkärnan. Om det enbart skulle vara protoner så skulle protonerna repellera varandra (stöta bort) p.g.a. den positiva laddningen. 3) 4) Cl= K: 2 L: 8: M: 7 O= K: 2 L: 6 Mg= K: 2 L: 8 M: 2 Li= K: 2 L: 1 5) Avge valenselektroner, ta emot valenselektroner eller dela på valenselektroner. 6) Natriumatomen kan avge sin enda valenselektron till fluoratome...
More

Facit – Uppgifter NS, block 2, del 3

Se ppt. CH3COOH + H2O à CH3COO- + H3O+           HAc + H2O à Ac- + H3O+ Se ppt. 4,85 4,77 Se nedan: Det första vi behöver ta reda på är hur stor vätejonkoncentrationen är om pH-värdet är 4,8. (H+)= 10-4,8 = 1,58….10-5  (punkterna betyder att du behåller alla värdesiffror på miniräknaren!) Nästa steg är att ta reda på hur mycket ”syra” vi ska tillsätta i förhållandet till mängden ”bas”. Vi använder den omskrivna buffertformeln för att beräkna förhållandet mellan syran oc...
More

Facit – Uppgifter NS, block 2, del 1

a) 40,3 g om vi blandar till exakt 460 ml. 43,8 g NaCl behövs om vi blandar till 500 ml.b) Jag väljer att blanda till en NaCl-lösning med totalvolymen 500 ml (då blir det lite över också). Steg 1 är att räkna ut vilken massa som behövs för att få till rätt koncentration. Uträkningarna visar att 43,8 g NaCl behövs. Tillvägagångssättet: Jag väger upp all NaCl på en våg och sedan överför jag all NaCl till en 500 ml mätkolv. Jag fyller på dest. vatten till ungefär en tredjedel av volymen och ...
More

Facit – Uppgifter kemi 1, block 2, del 5

Facit a) 0,066 mol b) 4,0*1022 Massan kokain är 166 g. Substansmängden kokain är 1,12 mol. a) 104,1 g/mol b) 4,80 mol c) 262 g a) Chefen får i sig ca 1,3 g kaliumcyanid vilket är långt över den mängd som behövs för att döda en person (0,15 g). b) 0,012 mol/dm3. 5,7 g kaliumcyanid finns i flaskan. Giftmördaren bör väga upp 8,4 g kaliumklorid. a) Molekylmassan är 135,2 u och molmassan är 135,2 g/mol. b) Amfetaminkoncentrationen blir 0,030 mol/dm3. c) Antalet amfetaminmolekyler...
More