Repetition inför kursprovet i Kemi 1

Genomgångar

Denna PDF-fil innehåller det ni behöver kunna från resp. block om ni siktar på C eller högre på kursprovet:

Repetition inför kursprovet (C-nivå eller högre)

Här har ni sammanfattningar av varje block:

Sammanfattning block 1 – Kemins grunder

Sammanfattning block 2 – Kemiska bindningar

Sammanfattning block 3 – Kemiska beräkningar

Sammanfattning block 4 – Kemiska reaktioner


Självrättande tester på varje block och på hela kursen

Test: Kemins grunder (test på hela block 1)

Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)

Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)

Test: Kemiska reaktioner (test på hela block 4)

Test: Kemi 1, block 1-4 (test på hela kursen Kemi 1)


Mindmap över de viktigaste kunskapsområdena i Kemi 1

Mindmap – Kemins grunder

Mindmap – Kemiska bindningar

Mindmap – Kemiska beräkningar

Mindmap – Kemiska reaktioner


Alla självrättande tester

Block 1 – Kemins grunder: 

Test: Atomens uppbyggnad

Test: Indelning av materia

Test: Aggregationsformer och fasövergångar

Test: Grundläggande laborationsutrustning

Test: Säkerhet vid laborationer

Test: Säkerhet vid laborationer – Farosymboler

Test: Introduktion till det periodiska systemet

Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Test: Exoterma och endoterma reaktioner

Test: Balansera reaktionsformler

Test: Kemins grunder (test på hela block 1)

Block 2 – Kemiska bindningar: 

Test: Introduktion till kemiska bindningar

Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Test: Metaller och metallbindningar

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Test: Dipoler och dipol-dipolbindningar

Test: van der Waalsbindningar

Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Test: Intermolekylära bindningar (alla tre ovanstående)

Test: Kemiska bindningar (test på hela block 2)

Block 3 – Kemiska beräkningar: 

Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Test: Substansmängd, molmassa och massa

Test: Koncentration, substansmängd och volym

Test: Beräkna massa, koncentration och volym genom att kombinera 2 formler

Test: Molförhållanden

Test: Bereda och späda lösningar

Test: Beräkningar på kemiska reaktioner

Test: Kemiska beräkningar (test på hela block 3)

Block 4 – Kemiska reaktioner: 

Test: Oxidation och reduktion

Test: Oxidationstal

Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Test: Syror, baser och pH-värde – del 2

Test: Elektrokemiska spänningsserien

Test: Galvaniska element

Test: Kemiska reaktioner (test på hela block 4)

Hela kursen (block 1-4): 

Test: Kemi 1, block 1-4 (test på hela kursen Kemi 1)


Alla uppgifter

Block 1 – Kemins grunder: 

Uppgifter: Introduktion till atommodellen och materia

Facit: Introduktion till atommodellen och materia

Uppgifter: Periodiska systemet och isotoper

Facit: Periodiska systemet och isotoper

Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Facit: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Block 2 – Kemiska bindningar: 

Uppgifter: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Facit: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Uppgifter: Jonföreningar och jonbindningar

Facit: Jonföreningar och jonbindningar

Uppgifter: Intermolekylära bindningar

Facit: Intermolekylära bindningar

Block 3 – Kemiska beräkningar:  

Uppgifter: Introduktion till kemiska beräkningar
Facit: Introduktion till kemiska beräkningar

Uppgifter: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Facit: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner

Uppgifter: Bereda och späda lösningar

Facit: Bereda och späda lösningar

Block 4 – Kemiska reaktioner: 

Uppgifter: Oxidation, reduktion och oxidationstal

Facit: Oxidation, reduktion och oxidationstal

Uppgifter: Syror, baser, pH-värde och titrering

Facit: Syror, baser, pH-värde och titrering

Uppgifter: Elektrokemiska spänningsserien

Facit: Elektrokemiska spänningsserien

Uppgifter: Galvaniska element

Facit: Galvaniska element


Kortfilmer

(OBS: Det finns inte kortfilmer till exakt alla delar!)

Block 1 – Kemins grunder: 

Kortfilm – Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm – Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm – Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm – Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilm – Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Kortfilm – Materia och aggregationsformer

Block 2 – Kemiska bindningar: 

Kortfilm: Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm: Elektronegativitet

Kortfilm: Jonföreningar och  jonbindningar

Kortfilm: Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm: Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning

Kortfilm: Dipoler och dipol-dipolbindningar

Kortfilm: van der Waalsbindningar

Kortfilm: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Block 3 – Kemiska beräkningar: 

Inga kortfilmer

Block 4 – Kemiska reaktioner: 

Kortfilm – Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

Kortfilm – Oxidationstal

Kortfilm – Syror, baser och pH-värde

Kortfilm – Elektrokemiska spänningsserien

Kortfilm – Galvaniska element