Repetition inför kursprovet i Kemi 1

Sammanfattningar av varje block

Sammanfattning block 1 – Kemins grunder

Mindmap block 1 – Kemins grunder

Sammanfattning block 2 – Kemiska bindningar

Sammanfattning block 3 – Kemiska beräkningar

Sammanfattning block 4 – Kemiska reaktioner


Mindmap över de viktigaste kunskapsområdena i Kemi 1

Mindmap – Kemins grunder

Mindmap – Kemiska bindningar

Mindmap – Kemiska beräkningar

Mindmap – Kemiska reaktioner


Självrättande tester att träna på

(OBS: Det finns inte tester till exakt alla delar!)

Block 1 – Kemins grunder: 

Test: Atomens uppbyggnad

Test: Indelning av materia

Test: Aggregationsformer och fasövergångar

Test: Grundläggande laborationsutrustning

Test: Säkerhet vid laborationer

Test: Säkerhet vid laborationer – Farosymboler

Test: Introduktion till det periodiska systemet

Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Test: Exoterma och endoterma reaktioner

Test: Balansera reaktionsformler

Test: Kemi 1, block 1 (ett test på hela blocket)

Block 2 – Kemiska bindningar: 

Test: Introduktion till kemiska bindningar

Test: Kovalenta bindningar och elektronegativitet

Test: Metaller och metallbindningar

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 1

Test: Jonföreningar och jonbindningar – del 2

Test: Dipoler och dipol-dipolbindningar

Test: van der Waalsbindningar

Test: Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Test: Intermolekylära bindningar (alla tre ovanstående)

Block 3 – Kemiska beräkningar: 

Test: Beräkningar – Enhetsomvandlingar

Test: Beräkningar – Molekyl- och formelmassa

Test: Beräkningar – Masshalt, volymhalt och densitet

Block 4 – Kemiska reaktioner: 

Test: Oxidation och reduktion

Test: Oxidationstal

Test: Syror, baser och pH-värde – del 1

Test: Syror, baser och pH-värde – del 2


Kortfilmer

(OBS: Det finns inte kortfilmer till exakt alla delar!)

Block 1 – Kemins grunder: 

Kortfilm – Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm – Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm – Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm – Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilm – Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Kortfilm – Materia och aggregationsformer

Block 2 – Kemiska bindningar: 

Kortfilm: Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm: Elektronegativitet

Kortfilm: Jonföreningar och  jonbindningar

Kortfilm: Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm: Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning

Kortfilm – Dipoler och dipol-dipolbindningar

Kortfilm – van der Waalsbindningar

Kortfilm – Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

Block 3 – Kemiska beräkningar: 

Inga kortfilmer

Block 4 – Kemiska reaktioner: 

Kortfilm – Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

Kortfilm – Oxidationstal

Kortfilm – Syror, baser och pH-värde

Kortfilm – Elektrokemiska spänningsserien

Kortfilm – Galvaniska element