Repetition inför kursprovet

 

Socrativeprov att träna på (läraren lägger ut dessa ca 1-2 veckor innan kursprovet, påminn annars!):

NIKLASKEMI1: Block 1, del 1-4 (20 st)

NIKLASKEMI2: Block 1, del 3 (10 st beräkningsuppgifter)

NIKLASKEMI3: Block 1, del 5 (20 st)

NIKLASKEMI4: Block 2, del 1-2 (20 st)

NIKLASKEMI5: Block 2, del 3 (8 st beräkningsfrågor)

NIKLASKEMI6: Block 3, del 1 och 2 (30 st)

NIKLASKEMI7: Block 3, del 1, 2 och 4 (30 st)

Kortfilmer (obs. det finns inte kortfilmer till alla delar):

BLOCK 1: 

Kortfilm – Atommodellens historia och atomens uppbyggnad

Kortfilm – Introduktion till det periodiska systemet

Kortfilm – Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Kortfilm – Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Kortfilm – Elektronkonfiguration och ädelgasstruktur

Kortfilm – Materia och aggregationsformer

Kortfilm – Olika typer av kovalenta bindningar

Kortfilm – Jonföreningar och  jonbindningar

Kortfilm – Jonföreningarnas egenskaper

Kortfilm – Jonföreningarnas namn och kemiska beteckning

BLOCK 2: 

Kortfilm – Dipoler och dipol-dipolbindningar

Kortfilm – van der Waalsbindningar

Kortfilm – Vätebindningar och Hydro-FON-regeln

BLOCK 3: 

Kortfilm – Oxidation, reduktion och redoxreaktioner

Kortfilm – Oxidationstal

Kortfilm – Syror, baser och pH-värde

Kortfilm – Elektrokemiska spänningsserien

Kortfilm – Galvaniska element 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *