Test: Atomens uppbyggnad

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
2. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
3. Vad menas med valenselektroner?
4. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
5. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
6. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
7. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
8. Vilken elementarpartikel är oladdad?
9. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
10. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
11. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
12. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
13. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
14. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
15. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
16. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
17. Varför är det viktigt med neutroner?
18. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
19. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
20. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
21. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?