Test: Atomens uppbyggnad

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
2. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
3. Vad menas med valenselektroner?
4. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
5. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
6. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
7. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
8. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
9. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
10. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
11. En kloratom har 17 elektroner. Hur är klotatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
12. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
13. Vilken elementarpartikel är oladdad?
14. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
15. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
16. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
17. Varför är det viktigt med neutroner?
18. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
19. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
20. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
21. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?