Test: Atomens uppbyggnad

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad menas med valenselektroner?
2. Vilken elementarpartikel i atomen väger mest?
3. En argonatom har 18 elektroner. Hur många valenselektroner har en argonatom?
4. En kloratom har 17 elektroner. Hur är kloratomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?
5. Vem upptäckte elektronskalen genom att studera vätets linjespektrum?
6. Vilken elementarpartikel är oladdad?
7. En litiumatom har 3 elektroner. Hur många valenselektroner har en litiumatom?
8. Vilka elementarpartiklar är alltid samma till antalet i samma atom?
9. En syreatom har 8 elektroner. Hur många valenselektroner har en syreatom?
10. Vilken elementarpartikel i atomen väger minst?
11. En natriumatom har 11 elektroner. Hur många valenselektroner har en natriumatom?
12. Vem av nedanstående personer har ej varit viktig för atommodellens utveckling?
13. Vilken elementarpartikel har en positiv laddning?
14. Vilken elementarpartikel har en negativ laddning?
15. Varför är det viktigt med neutroner?
16. Vem upptäckte atomkärnan genom ett experiment där alfa-partiklar (heliumkärnor) sköts mot en mycket tunn guldfolie?
17. Vilken elementarpartikel ingår inte i en atomkärna?
18. Vad stämmer inte angående valenselektroner?
19. Vilket av följande sätt används inte av en atom för att uppnå ädelgasstruktur?
20. Tre av nedanstående alternativ är elementarpartiklar som bygger upp atomer. Vilket alternativ är påhittat och ingår inte i atomer?
21. En natriumatom har 11 elektroner. Hur är natriumatomens elektronkonfiguration (fördelningen av elektroner på olika skal)?