Test: Indelning av materia

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad av följande är en heterogen blandning?
2. Vad av följande är en blandning?
3. Vilket alternativ är ett grundämne?
4. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
5. Vad av följande är ett rent ämne?
6. Vad av följande är inte en homogen blandning?
7. Vilket alternativ är en kemisk förening?
8. Vad av följande är ett rent ämne?
9. Vad av följande är en homogen blandning?
10. Vilket alternativ är en kemisk förening?
11. Vilket alternativ beskriver metaller?
12. Vilket alternativ beskriver ickemetaller?
13. Vilket alternativ är ett grundämne?
14. Vad av följande är en homogen blandning?
15. Vad av följande är en heterogen blandning?
16. Vilket alternativ är ett grundämne?
17. Vilket alternativ är en kemisk förening?
18. Vad av följande är ett rent ämne?
19. Vad av följande är en homogen blandning?
20. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?