Test: Indelning av materia

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilket alternativ är en kemisk förening?
2. Vad av följande är en homogen blandning?
3. Vilket alternativ beskriver metaller?
4. Vilket alternativ är en kemisk förening?
5. Vilket alternativ är en kemisk förening?
6. Vad av följande är ett rent ämne?
7. Vad av följande är en heterogen blandning?
8. Vilket alternativ beskriver ickemetaller?
9. Vilket alternativ är ett grundämne?
10. Vad av följande är en blandning?
11. Vilket alternativ är ett grundämne?
12. Vilket alternativ är ett grundämne?
13. Vad av följande är inte en homogen blandning?
14. Vad av följande beskriver en homogen blandning?
15. Vad av följande är ett rent ämne?
16. Vad av följande är en heterogen blandning?
17. Vad av följande är en homogen blandning?
18. Vad av följande är en homogen blandning?
19. Vad av följande beskriver en heterogen blandning?
20. Vad av följande är ett rent ämne?