Test: Aggregationsformer och fasövergångar

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad heter fasövergången när ett ämne går från flytande form till fast form?

2. 
Vad heter fasövergången när ett ämne går från gas till plasma?

3. 
Vilken aggregationsform beskrivs här?; Bindningar finns mellan molekylerna (mellan atomerna eller jonerna om det handlar om metaller eller salter). Molekylerna kan inte åka omkring och byta plats med varandra utan sitter i bestämda positioner och kan enbart vibrera.

4. 
Vad heter fasövergången när ett ämne går direkt från fast form till gas?

5. 
Vilken aggregationsform beskrivs här?; Inga bindningar mellan molekylerna. Långt avstånd mellan molekylerna.

6. 
Vad heter fasövergången när ett ämne går från fast form till flytande form?

7. 
Vilken aggregationsform beskrivs här?; Intermolekylära bindningar existerar men molekylerna har relativt mycket rörelseenergi och åker därför hela tiden omkring och byter ”partner” med varandra.

8. 
Vad heter fasövergången när ett ämne går från flytande form till gas??