Test: Grundläggande laborationsutrustning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad visar bilden?

2. 
Vad visar bilden?

3. 
Vad visar bilden?

4. 
Vad visar bilden?

5. 
Vad visar bilden?

6. 
Vad visar bilden?

7. 
Vad visar bilden?

8. 
Vad visar bilden?

9. 
Vad visar bilden?

10. 
Vad visar bilden?

11. 
Vad visar bilden?

12. 
Vad visar bilden?

13. 
Vad visar bilden?

14. 
Vad visar bilden?

15. 
Vad visar bilden?

16. 
Vad visar bilden?

17. 
Vad visar bilden?

18. 
Vad visar bilden?

19. 
Vad visar bilden?

20. 
Vad visar bilden?

1

21. 
Vad visar bilden?

22. 
Vad visar bilden?

23. 
Vad visar bilden?

24. 
Vad visar bilden?

25. 
Vad visar bilden?