Test: Säkerhet vid laborationer – Farosymboler

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad betyder farosymbolen?

2. 
Vad betyder farosymbolen?

3. 
Vad betyder farosymbolen?

4. 
Vad betyder farosymbolen?

5. 
Vad betyder farosymbolen?

6. 
Vad betyder farosymbolen?

7. 
Vad betyder farosymbolen?

8. 
Vad betyder farosymbolen?

9. 
Vad betyder farosymbolen?