Uppgifter och facit

Uppgifter – Kemins grunder

Uppgifter: Introduktion till atommodellen och materia

Facit: Introduktion till atommodellen och materia

Uppgifter: Periodiska systemet och isotoper

Facit: Periodiska systemet och isotoper

Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Facit: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler


Uppgifter – Organisk kemi

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar


Uppgifter – Kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer

Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Facit: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Uppgifter: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Facit: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Uppgifter – Kemiska beräkningar
Uppgifter: Introduktion till kemiska beräkningar
Facit: Introduktion till kemiska beräkningar

Uppgifter: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Facit: Beräkna substansmängd, massa, koncentration och volym

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner

Uppgifter: Bereda och späda lösningar

Facit: Bereda och späda lösningar


Uppgifter – Kemisk jämvikt

Uppgifter: Kemisk jämvikt

Facit: Kemisk jämvikt


Uppgifter – Kemiska bindningar

Uppgifter: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Facit: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Uppgifter: Jonföreningar och jonbindningar

Facit: Jonföreningar och jonbindningar

Uppgifter: Intermolekylära bindningar

Facit: Intermolekylära bindningar


Uppgifter – Syror, baser, pH-värde och titrering

Uppgifter: Syror, baser, pH-värde och titrering

Facit: Syror, baser, pH-värde och titrering


Uppgifter – Oxidation, reduktion och oxidationstal

Uppgifter: Oxidation, reduktion och oxidationstal

Facit: Oxidation, reduktion och oxidationstal


Uppgifter – Elektrokemi

Uppgifter: Elektrokemiska spänningsserien

Facit: Elektrokemiska spänningsserien

Uppgifter: Galvaniska element

Facit: Galvaniska element


Uppgifter: Biokemi och biomolekyler

Uppgifter: Proteiner och aminosyror

Facit: Proteiner och aminosyror

Uppgifter: Fetter och kolhydrater

Facit: Fetter och kolhydrater

Uppgifter: Proteinsyntesen

Facit: Proteinsyntesen