Uppgifter och facit

Uppgifter – Kemins grunder

Uppgifter: Introduktion till atommodellen och materia

Facit: Introduktion till atommodellen och materia

Uppgifter: Periodiska systemet och isotoper

Facit: Periodiska systemet och isotoper


Uppgifter – Organisk kemi

Uppgifter: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Facit: Alkaner, alkener, alkyner, cykliska kolväten, arener och halogenalkaner

Uppgifter: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Facit: Alkoholer, karboxylsyror och estrar

Uppgifter: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Facit: Etrar, aldehyder, ketoner, tioler, fenoler, nitroföreningar och aminer

Uppgifter: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Facit: Isomeri, kokpunkt och löslighet

Uppgifter: Analysera organiska föreningar

Facit: Analysera organiska föreningar


Uppgifter – Kemiska reaktioner och reaktionsmekanismer

Uppgifter: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Facit: Introduktion till reaktioner och reaktionsformler

Uppgifter: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Facit: Reaktioner, reaktionshastigheter och enzymer

Uppgifter: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Facit: Reaktionstyper och reaktionsmekanismer


Uppgifter – Kemiska beräkningar

Uppgifter: Beräkningar på kemiska reaktioner

Facit: Beräkningar på kemiska reaktioner


Uppgifter – Kemisk jämvikt


Uppgifter – Kemiska bindningar

Uppgifter: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Facit: Introduktion till kemiska bindningar och elektronegativitet

Uppgifter: Jonföreningar och jonbindningar

Facit: Jonföreningar och jonbindningar

Uppgifter: Intermolekylära bindningar

Facit: Intermolekylära bindningar


Uppgifter – Syror, baser och pH-värde

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Facit: Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 1

Uppgifter: Syror, baser och pH-värde – del 2

Facit: Syror, baser och pH-värde – del 2


Uppgifter – Oxidation, reduktion och oxidationstal

Uppgifter: Oxidation, reduktion och oxidationstal

Facit: Oxidation, reduktion och oxidationstal


Uppgifter – Elektrokemi

Uppgifter: Elektrokemiska spänningsserien

Facit: Elektrokemiska spänningsserien

Uppgifter: Galvaniska element

Facit: Galvaniska element