Test: Säkerhet vid laborationer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?

2. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

3. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

4. 
Vad är en lämplig åtgärd vid en stor brand i ett föremål (ej person)?

5. 
Vilka av följande åtgärder är lämpliga att vidta om en person börjar brinna?

6. 
Hur kan du förebygga frätskador på huden?

7. 
Vad av följande får man göra i en labbsal?

8. 
Hur kan du förebygga ögonskador?

9. 
Vilken åtgärd bör direkt vidtas om en person får stänk av kemikalier i ögonen?