Test: Säkerhet vid laborationer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur kan du förebygga ögonskador?

2. 
Vad är en lämplig åtgärd vid en stor brand i ett föremål (ej person)?

3. 
Vilka av följande åtgärder är lämpliga att vidta om en person börjar brinna?

4. 
Vad av följande får man göra i en labbsal?

5. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

6. 
Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?

7. 
Vilken åtgärd bör direkt vidtas om en person får stänk av kemikalier i ögonen?

8. 
Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?

9. 
Hur kan du förebygga frätskador på huden?