Test: Säkerhet vid laborationer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur kan du förebygga ögonskador?
2. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
3. Vad av följande får man göra i en labbsal?
4. Vilka av följande åtgärder är lämpliga att vidta om en person börjar brinna?
5. Vilken åtgärd bör direkt vidtas om en person får stänk av kemikalier i ögonen?
6. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
7. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
8. Vad är en lämplig åtgärd vid en stor brand i ett föremål (ej person)?
9. Hur kan du förebygga frätskador på huden?