Test: Säkerhet vid laborationer

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilka av följande åtgärder är lämpliga att vidta om en person börjar brinna?
2. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?
3. Hur kan du förebygga frätskador på huden?
4. Vad är en lämplig åtgärd vid en stor brand i ett föremål (ej person)?
5. Vad av följande får man göra i en labbsal?
6. Vilken åtgärd bör direkt vidtas om en person får stänk av kemikalier i ögonen?
7. Hur kan du förebygga ögonskador?
8. Vad bör du ha på dig när du handskas med kemikalier?
9. Vad är viktigt att tänka på när det gäller kemikaliehantering?