Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?
2. Vilken atommassa har grundämnet natrium?
3. Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?
4. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
5. Vilken elektronkonfiguration har natrium?
6. Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?
7. Vilken av följande atomer har minst radie?
8. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
9. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
10. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
11. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
12. Hur många valenselektroner har bly (Pb)?
13. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
14. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
15. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
16. Hur många elektronskal har bly (Pb)?
17. Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?
18. Vilken elektronkonfiguration har brom?
19. Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?
20. Hur många valenselektroner har fluor (F)?
21. Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?
22. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
23. Vilket atomnummer har rubidium?
24. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
25. Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?