Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

2. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?

3. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?

4. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?

5. 
Vilken elektronkonfiguration har natrium?

6. 
Hur många elektronskal har bly (Pb)?

7. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

8. 
Hur många valenselektroner har fluor (F)?

9. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

10. 
Hur många valenselektroner har bly (Pb)?

11. 
Vilken atommassa har grundämnet natrium?

12. 
Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?

13. 
Vilken av följande atomer har minst radie?

14. 
Vilket atomnummer har rubidium?

15. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?

16. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?

17. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?

18. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?

19. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

20. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?

21. 
Vilken elektronkonfiguration har brom?

22. 
Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?

23. 
Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

24. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

25. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?