Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?
2. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
3. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
4. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
5. Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?
6. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
7. Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?
8. Vilket atomnummer har rubidium?
9. Hur många valenselektroner har bly (Pb)?
10. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
11. Vilken atommassa har grundämnet natrium?
12. Vilken av följande atomer har minst radie?
13. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
14. Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?
15. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
16. Vilken elektronkonfiguration har natrium?
17. Vilken elektronkonfiguration har brom?
18. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
19. Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?
20. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
21. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?
22. Hur många valenselektroner har fluor (F)?
23. Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?
24. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
25. Hur många elektronskal har bly (Pb)?