Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
2. Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?
3. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
4. Vilken elektronkonfiguration har natrium?
5. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?
6. Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?
7. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
8. Vilket atomnummer har rubidium?
9. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
10. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
11. Hur många valenselektroner har bly (Pb)?
12. Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?
13. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
14. Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?
15. Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?
16. Hur många valenselektroner har fluor (F)?
17. Vilken atommassa har grundämnet natrium?
18. Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?
19. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
20. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
21. Vilken elektronkonfiguration har brom?
22. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
23. Hur många elektronskal har bly (Pb)?
24. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
25. Vilken av följande atomer har minst radie?