Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?
2. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
3. Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?
4. Vilket atomnummer har rubidium?
5. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?
6. Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?
7. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?
8. Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
9. Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?
10. Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?
11. Vilken elektronkonfiguration har natrium?
12. Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?
13. Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?
14. Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?
15. Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?
16. Vilken atommassa har grundämnet natrium?
17. Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?
18. Vilken av följande atomer har minst radie?
19. Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?
20. Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?
21. Hur många elektronskal har bly (Pb)?
22. Hur många valenselektroner har bly (Pb)?
23. Hur många valenselektroner har fluor (F)?
24. Vilken elektronkonfiguration har brom?
25. Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?