Test: Introduktion till det periodiska systemet

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken av följande atomer har minst radie?

2. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma period i det periodiska systemet?

3. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi ickemetallerna?

4. 
Vilken atommassa har grundämnet natrium?

5. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi de alkaliska jordartsmetallerna?

6. 
Vilket grundämne i grupp 16 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

7. 
Vilken elektronkonfiguration har natrium?

8. 
Vad är gemensamt för grundämnen inom samma grupp i det periodiska systemet?

9. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi halogenerna?

10. 
Hur många elektronskal har bly (Pb)?

11. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?

12. 
Vilken av nedanstående faktorer har minst påverkan på en atoms radie?

13. 
Vilket grundämne i grupp 17 är mest reaktivt och lättast upptar en valenselektron från ett annat grundämne?

14. 
Hur många valenselektroner har fluor (F)?

15. 
Vilket grundämne i grupp 1 är mest reaktivt och alltså lättast avger en valenselektron till ett annat grundämne?

16. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet strontium?

17. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi alkalimetallerna?

18. 
Vilken av följande atomer i grupp 2 har minst radie?

19. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi grundämnet magnesium?

20. 
Vilket atomnummer har rubidium?

21. 
Vilken elektronkonfiguration har brom?

22. 
Vart i det periodiska systemet hittar vi ädelgaserna?

23. 
Vilket grundämne i grupp 2 har valenselektroner med högst energi?

24. 
Vilken av följande atomer i period 4 har störst radie?

25. 
Hur många valenselektroner har bly (Pb)?