Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

2. 
Vilken enhet mäter man atomernas massa i?

3. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?

4. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?

5. 
Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?

6. 
Vad står masstalet för?

7. 
Hur många protoner har följande isotop av uran?

8. 
En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?

9. 
Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?

10. 
Hur många protoner har följande isotop av uran?

11. 
En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?

12. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

13. 
Vad står atomnumret för?

14. 
Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:

15. 
Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?

16. 
Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?

17. 
Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?

18. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?