Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?
2. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
3. Vilken enhet mäter man atomernas massa i?
4. Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?
5. Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?
6. Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?
7. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?
8. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
9. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
10. En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?
11. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
12. Vad står masstalet för?
13. Hur många protoner har följande isotop av uran?
14. Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?
15. Hur många protoner har följande isotop av uran?
16. Vad står atomnumret för?
17. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
18. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?