Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?
2. Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?
3. Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?
4. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
5. Vad står atomnumret för?
6. Vad står masstalet för?
7. Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?
8. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
9. Hur många protoner har följande isotop av uran?
10. Hur många protoner har följande isotop av uran?
11. Vilken enhet mäter man atomernas massa i?
12. Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?
13. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
14. Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?
15. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
16. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
17. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
18. En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?