Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?
2. Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?
3. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
4. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
5. En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?
6. Vad står masstalet för?
7. Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?
8. Hur många protoner har följande isotop av uran?
9. Vilken enhet mäter man atomernas massa i?
10. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
11. Vad står atomnumret för?
12. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
13. Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?
14. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
15. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
16. Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?
17. Hur många protoner har följande isotop av uran?
18. Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?