Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Hur många protoner har följande isotop av uran?
2. Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?
3. Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?
4. En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?
5. Vad står masstalet för?
6. Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?
7. Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?
8. Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?
9. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?
10. Vad står atomnumret för?
11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?
12. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
13. Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:
14. Vilken enhet mäter man atomernas massa i?
15. Hur många protoner har följande isotop av uran?
16. Hur många neutroner har följande isotop av uran?
17. En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?
18. Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?