Test: Atomnummer, masstal, isotoper och atommassa

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 3?

2. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

3. 
Grundämnet natrium (Na) har atomnummer 11. Vilken sammansättning har atomkärnan i den natriumisotop som har masstalet 20?

4. 
Vilken enhet mäter man atomernas massa i?

5. 
Hur många elektroner har kolisotopen på bilden?

6. 
Hur många protoner har följande isotop av uran?

7. 
Beräkna antalet neutroner i följande klorisotop:

8. 
En atom innehåller 3 neutroner, 3 elektroner och 3 protoner. Vad är masstalet?

9. 
Vad står atomnumret för?

10. 
Hur många neutroner har kolisotopen på bilden?

11. 
Hur många protoner har följande isotop av uran?

12. 
Vilken sammansättning har atomkärnan i den väteisotop som har masstalet 2?

13. 
Vilket alternativ är felaktigt angående atommassan?

14. 
Hur många neutroner har följande isotop av uran?

15. 
Vad är skillnaden mellan olika isotoper av samma grundämne?

16. 
Vilken av följande elementarpartiklar väger mest i en atom?

17. 
Vad står masstalet för?

18. 
En atom innehåller 9 neutroner, 8 elektroner och 8 protoner. Vad är masstalet?