Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?

2. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?

3. 
En atom av isotopen Cs-137 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

4. 
Vad kännetecknar betastrålning?

5. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?

6. 
Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?

7. 
Vad kännetecknar alfastrålning?

8. 
En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

9. 
Vad är felaktigt angående joniserande strålning?

10. 
En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

11. 
Vad kännetecknar gammastrålning?

12. 
Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?