Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?

2. 
Vad kännetecknar betastrålning?

3. 
Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?

4. 
Vad är felaktigt angående joniserande strålning?

5. 
En atom av isotopen Cs-137 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

6. 
Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

7. 
Vad kännetecknar gammastrålning?

8. 
En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

9. 
Vad kännetecknar alfastrålning?

10. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?

11. 
En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?

12. 
Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?