Test: Radioaktiva isotoper och joniserande strålning

Testet är gjort av: Niklas Dahrén, kemilektioner.se

1. Vad kännetecknar gammastrålning?
2. En atom av isotopen Cs-137 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
3. Vad kännetecknar betastrålning?
4. Polonium-218 är en radioaktiv isotop. Den genomgår först ett alfasönderfall följt av två betasönderfall i rad. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
5. En atom av isotopen plutonium-239 genomgår ett alfasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
6. Vad är felaktigt angående radioaktiva isotoper?
7. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 24000 år?
8. En atom av isotopen Cs-136 genomgår ett betasönderfall. Vilket atomnummer och masstal har atomen som bildas?
9. Vad kännetecknar alfastrålning?
10. Vad är felaktigt angående joniserande strålning?
11. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 200 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 72000 år?
12. Den radioaktiva isotopen plutonium-239 har en halveringstid på 24000 år. Du har 150 g plutonium-239 förvarat i ett speciellt förvaringskärl. Hur mycket finns kvar efter 36000 år?